Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samhällsbygge på vems villkor?

De två senaste mandatperioderna, som jag fått inblick i, har vi drabbats av ett vanstyre i kommunen vi alla får betala för. Förlusterna är inte bara ekonomiska utan också en försämrad stadsmiljö.

Annons

I Bollnäs initieras samhällsutvecklingen av företag, enskilda näringsidkare och privata affärsmän. Tjänstemän och politiker ställer upp och effektuerar deras särintressen. De blir näringslivets förlängda arm in i den kommunala förvaltningen och ledningen av kommunen.

Den ideologiska grunden för denna ordning är en marknadsliberalism in absurdum. Exempel på detta är att vi som medborgare benämns kunder i förvaltningarnas styrdokument. Vi får vårt värde såsom konsumenter på en marknad som underordnar alla andra dimensioner av mänskligt liv. Till detta kommer en okritisk tro på tillväxt som enda och övergripande mål för samhällsutvecklingen.

Ett alternativ till denna ordning för samhällsutvecklingen utgör Vauban, en stadsdel i den tyska staden Freiburg med 5 500 invånare. Här har innevånarna själva utformat stadsdelen med lågenergihus och bilfria gator. Med solens hjälp har stadsdelen nästan blivit självförsörjande på värme och elektricitet. De miljövänliga lösningarna hade aldrig blivit verklighet om inte medborgarna själva hade beslutat sig för hur stadsdelen skulle utformas.

Förutom mångfalden i bebyggelse så har naturmaterial i form av trä och natursten använts i stor utsträckning. På taken finns altaner, gräsmattor och växthus. Enda gemensamma nämnare är solfångare och solceller på alla tak. Mellan husen hittar man kolonilotter, vildvuxna skogar och till och med ett anlagt kärr.

Central vision var deltagande demokrati där majoriteten av stadens framtida beslut skulle fattas av de boende. Somliga gick samman i byggkollektiv för byggande av gemensamt flerfamiljshus för sina vänner. Byggkollektivmodellen användes i hälften av fastigheterna. Vid planeringen utformade familjerna även området runtom huset, lekplats för barnen, parkbänkar för de gamla och ofta gemensamma trädgårdar. Vartannat hus är utrustat med för boende gemensamma lokaler till exempel biljardrum, gästrum och festlokaler. Att samordna gemensamma utrymmen är både miljömässigt och ekonomiskt lönsamt. Byggformen visade sig ge många ekonomiska fördelar. Byggkostnaderna var 15–25 procent lägre än för konventionellt byggda fastigheter. Om man inkluderar de ekonomiska fördelarna av att bo i passivhus med minskade energikostnader blir vinsten än större.

Jämför Vauban med Bollnäs där gemensamt ägda ytor säljs till privatintressen, träd sågas ner och biltrafik tillåts på alla gator i stadens centrum. De två senaste mandatperioderna, som jag fått inblick i, har vi drabbats av ett vanstyre i kommunen vi alla får betala för. Förlusterna är inte bara ekonomiska utan också en försämrad stadsmiljö. Framför allt är detta en följd av brist på ekologisk kunskap och kompetens i samhällsplaneringen och en total frånvaro av ambitioner att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i vår kommun.

Per-Olof Åberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons