Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samhället behöver satsa mer på äldre

/
  • Framöver kommer MP att fortsätta arbeta för att ge äldre ökade möjligheter att nyttja sina rättigheter, skriver fyra MP-företrädare.

Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden, både inom yrkeslivet och i bland annat föreningslivet, skriver fyra miljöpartister som vill se satsningar på åldergruppen.

Annons

För oss i Miljöpartiet är det viktigt att alla har rätt och möjlighet till ett rikt och värdigt liv hela livet. Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden, både inom yrkeslivet och i bland annat föreningslivet. Insatser som kan tillvaratas ännu bättre. Samtidigt har samhället en stor utmaning i att ge äldre en värdig och fullständig vård och omsorg. Miljöpartiet arbetar i kommuner, regioner och riksdag för en ökad samordning mellan vårdformer, för en mångfald inom äldreomsorgen med ökad kvalitet och bemanning samt att primärvården ska arbeta ännu mer förebyggande och uppsökande.

Sedan förra valet har Miljöpartiet varit med och fattat politiska beslut för ökade möjligheter och rättigheter för äldre i Gävle, Gävleborg och Sverige:

* Det är kommuner och regioner som har kunskapen om äldres behov och villkor. Därför har den rödgröna regeringen fördelat 10 miljarder till kommuner och regioner, pengar som kommer att förstärka kvaliteten på och öka antalet anställda inom välfärden.

* För att stärka bemanningen på särskilda boenden beslutade den rödgröna regeringen om ändringar i Socialtjänstförordningen. Framöver kommer dygnetruntbemanningen att planeras ”utifrån den enskildes aktuella behov”.

* För att säkerställa lika rättigheter för alla gick Miljöpartiet i Gävle och Gävleborg 2014 till val på att HBTQ-certifiera de offentliga verksamheterna. De rödgröna majoriteterna i Gävle och Gävleborg inledde sedan diplomeringen. I Gävle har under 2016 kommunens biståndshandläggare som arbetar med stödet till äldre utbildats. HBTQ-perspektivet är särskilt viktigt inom kommunernas stöd till äldre eftersom mörkertalet inom gruppen är stort.

* För att stärka kvaliteten inom hela välfärden har den rödgröna regeringen lagt ett lagförslag om stärkt meddelarskydd inom den privat utförda välfärden. Ett stärkt meddelarskydd ökar insynen och möjliggör att brister uppmärksammas.

* För att minska klyftorna mellan pensionärer och förvärvsarbetande har den rödgröna regeringen påbörjat avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten. Regeringen fortsätter reformarbetet med målsättningen att alla pensionärer ska kunna leva på sina inkomster.

Framöver kommer MP att fortsätta arbeta för att ge äldre ökade möjligheter att nyttja sina rättigheter, för att samhället bättre ska tillvarata äldres kunskaper och färdigheter och för att höja kvaliteten i välfärden.

Ylva Bandmann

sammankallande Miljöpartiet de gröna Gävleborg, patientnämnden i Region Gävleborg

Kerstin Monk

omvårdnadsnämnden i Gävle kommun, hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gävleborg

Karin Jansson

regionråd, ordförande för hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg

Anders Schröder

riksdagsledamot Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons