Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samarbete för ökad förståelse

Svar till Arne Edlund (23/4).

Först en kort bakgrund. Samarbetet började 2006 då fem personer från Söderhamns kommun deltog i den Globala resan.

Annons

Kontakter knöts och 2008 slöts ett samarbetsavtal mellan Söderhamns kommun och Ugu District Municipality, vår partner i Sydafrika.

Det har lett till flera projekt och för närvarande finns tre projekt inom programmet Kommunala partnerskap, finansierade till 100 procent av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

En annan viktig del i samarbetet med Sydafrika är Atlas- och Athena-projekten där Staffangymnasiet och CFL deltar. Lärare och elever från Söderhamn och Sydafrika har besökt varandra och diskuterat samhällsfrågor, kulturskillnader, hiv/aids med mera. Dessa utbyten har, enligt eleverna, varit oerhört givande. Lärare och elever får uppleva en annan kultur, diskutera hållbar utveckling och integrationsfrågor. På många sätt genomsyrar det sedan undervisningen, det kan till exempel gälla samhällsfrågor, vård och naturvetenskap. Resan ingår som en del i elevernas projektarbete. FN-dag och hiv/aids-dagar är andra exempel på resultat av samarbetet.

Jag vill också nämna att våra utbyten vid åtskilliga tillfällen har beskrivits i lokalpress samt att elever och personal har berättat om tidigare projekt vid offentliga seminarier.

Nu till Edlunds frågor gällande den resa som representanter för Söderhamns kommun gjorde:

Vad är ändamålet med resan? Att arbeta med tre projekt (bland annat vatten- och utbildningsfrågor).

Vilka deltog i resan? Undertecknad, Sven-Erik Lindestam (kommunalråd), Margareta Högberg (kommunchef), Ove Söderberg (ordförande i nämnden för lärande och arbete), Tomas Hartikainen (gymnasiechef) och från Söderhamn Nära deltog Monica Granlund, Veronica Henriksson samt Hans Hagelin.

På vilka meriter utsågs dessa? För att få arbeta med projekten krävs att det finns en tydlig politisk förankring och därför deltog två politiker. Kommunchefen är kommunens högste tjänsteman och har en viktig roll i att vara med och leda arbetet. Söderhamn Nära är ansvarig för att leda vattenprojektet och gymnasiechef och undertecknad arbetar med utbildningsprojekt i samarbetet.

Vem bekostade resan? Sida.

På vilket sätt gynnar den Söderhamns kommuns skattebetalare? Lärare, elever och vi andra som deltar får erfarenheter och kunskaper som leder till förbättrad undervisning och ökad förståelse. Det kan handla om hur man leder projekt, hur man skapar nya distansutbildningar och byggprojekt (distansutbildning och byggprojekt är exempel på projekt som nyligen avslutades).

Är fler liknande resor planerade? Projekten är på två år vilket innebär att fler resor kommer att genomföras och Söderhamn kommer att få flera besök från Sydafrika.

Thomas Norgren

tillförordnad förvaltningschef för lärande och arbete samt kontaktperson för kommunala partnerskap

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons