Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samarbete för att rädda högstadiet

Samarbetet mellan de olika partierna i den av utbildningsnämnden (UN) utsedda utredningsgruppen har hittills varit mycket konkret och givande.

Annons

I det här specifika fallet, med att försöka rädda Ramsjös skolas högstadium så ingår politiker från Vänsterpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Socialradikala demokraterna. Att det blev dessa politiker från UN var för att just i denna fråga, så tyckte UN:s ledamöter, alltså majoriteten, att vi ”brann” mest för att just nu utreda detta.

Det lite tråkiga i denna fråga är ju att Socialdemokraterna, i alla fall för cirka två månader sedan, inte trodde det skulle var möjligt ur bland annat pedagogisk synpunkt, att ha högstadiet kvar i Ramsjö. Jag hoppas att de vid vårt beslut i februari har en annan syn.

Under den hittills gjorda utredningen så har det ju framkommit saker som i dagsläget gör att det ser mycket positivare ut, att vi ska kunna bevara högstadiet, ja på lång sikt hela skolan. För det är ju så att läggs hela högstadiet ner så hotas ju hela skolan att läggas ner på lite längre sikt och detta gör ju att Ramsjö som bygd, med ganska stor säkerhet går mot en negativ utvecklingstrend. Det finns det åtskilliga exempel på både i Sverige och i närliggande grannländer.

Det gäller alltså att ta tag i problemen redan nu och på ett konstruktivt och kraftfullt sätt tillsammans arbeta mot en sådan negativ trend. Med tillsammans, menar jag att både politiker, bybor, företagare ja i kort sagt alla berörda tillsammans kan vända en negativ trend till att bli positiv. Det gäller bara att fokusera och enträget arbeta mot samma mål, som i detta fall bevara landsbygden levande.

Som vänsterpartist ser jag många möjligheter om vi politiker i ärenden, som rör samhällets bästa, kan vara eniga över partigränserna och ”blockgränserna”. Naturligtvis finns det frågor som skiljer oss politiker ideologiskt, men om vi så långt det är möjligt kan samarbeta så är jag övertygad om att detta är mer ”fruktbärande” för kommunen i stort.

Som sammankallande i UN:s utredningsgrupp för Ramsjö skolas bevarande så finner jag arbetet i gruppen över partigränserna mycket givande och konstruktivt och förhoppningsvis kommer det att innebära att högstadiet och hela skolan blir kvar i Ramsjö och utvecklas positivt.

Här vill jag understryka vikten av och glädjen med det stora arbete, som den bildade lokala Ramsjö referensgruppen och arbetsgruppen gör för att bevara sin skola och utveckla sin bygd.

Om vi politiker, i stora viktiga frågor samarbetar bättre, så är jag övertygad om att vi tillsammans kommer att göra stora framsteg i det politiska arbetet att utveckla Ljusdals kommun som helhet och det kommer med stor säkerhet att befrämja tillväxten i vår kommun.

Conny Englund (V)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons