Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Säkerhetsmyndighet förvränger sanningen

När Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nyligen gjorde mätningar av mobil- och annan högfrekvent strålning på fem svenska orter, var budskapet i media tydligt: "Oroar du dig för att utsättas för strålning från till exempel mobilsändare? Det finns ingen anledning".

Annons

Och "Faktum är att maxvärdet låg under en hundradel av det rekommenderade maxvärdet". Det är Torsten Augustsson, tidigare på Ericsson, numera på SSM, som poängterar ofarligheten med strålningen som svenskarna helkroppsexponeras för dygnet runt.

Det som dock inte sägs är att Sveriges gränsvärden är de högsta i världen. Med 10 000 mW/m² (milliwatt per kvadratmeter) ligger vi mellan 10 miljoner miljoner och 100 miljoner biljoner gånger över den naturliga bakgrundsstrålningen i vilken allt liv utvecklats på jorden.

År 2007 publicerades Bioinitiative-rapporten som föreslår en högsta tillåten strålnivå av 1 mW/m². Rapporten uppmärksammades 2008 av Europaparlamentet som skrev att dagens gränsvärden för högfrekventa elektromagnetiska fält är föråldrade och borde sänkas. Parlamentet uppmanade samtidigt EU-kommissionen att vidta åtgärder och att inte låta sig påverkas av industrins lobbyverksamhet. År 2010 kom sedan Seletunrapporten vilken ledde till att Europarådet 2011 i sin resolution 1815 uppmanade medlemsstaterna att vidta åtgärder för att minska befolkningens exponering. Och 2012 påpekade Österrikiska Läkarsällskapet att 1 mW/m² är mycket över det normala. En nivå som alltså är 10 000 gånger lägre än högsta tillåtna strålnivån i Sverige.

Numera finns en lång rad studier som visar på hälsorisker, såsom DNA-skador och störning av fortplantningsförmågan, långt under de svenska gränsvärdena.

SSM åsidosätter den lagstadgade försiktighetsprincipen, som säger att "försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön". SSM väljer i stället att agera utifrån att en verksamhet är ofarlig så länge ingen lyckats bevisa något annat.

SSM nämner inte heller att gränsvärdet på 10 000 mW/m² endast skyddar mot omedelbara effekter som uppstår inom sex minuters exponering. Vad som händer därefter tar myndigheten alltså inte hänsyn till, trots att en stor del av befolkningen utsätts för strålningen dygnet runt.

En sänkning av gränsvärdet skulle kräva tekniska åtgärder, men dessa är fullt möjliga att genomföra med bibehållen funktionalitet. Vi utgår dock från att människors funktionalitet och hälsa måste gå före dylika tekniska problem!

Egon Reiver, ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Henrik Thurén, ingenjör, Jönköping

Olle Johansson, docent vid institutionen för neurovetenskap vid KI

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons