Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så underlättar vi byggandet

/
  • För att underlätta byggandet måste samarbetet förbättras mellan stat och kommun i tidiga skeden.

Ska vi få fler bostäder krävs att våra politiker på nationell och kommunal nivå skapar rätt förutsättningar, skriver Anders Hansson, Sveriges Byggindustrier, Gävleborg.

Annons

Just nu pågår det blocköverskridande samtal om bostadspolitiken. Det är något byggföretagen länge har efterlyst. För runt om i landet är bostadskrisen stor sedan länge och har ökat påtagligt sedan flyktingströmmarna tilltagit. Nu måste samtalen resultera i konkreta åtgärder som skapar förutsättningar för fler att hitta en bostad.

I dag är bristen på bostäder ett växande samhällsproblem. Den försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. När regeringen nyligen bjöd in oppositionen till bostadssamtal med målet 700 000 nya bostäder till 2025 var det därför något vi välkomnade. Nyligen hörde vi i Lokalradion om en Byggboom i Gävle. Det är positivt att det byggs så det knakar. I samma program talades det också om att det står 100 000 personer i kö vilket talar sitt tydliga språk att det behöver byggas än mer.

Ska Sverige få en bostadsmarknad värd namnet krävs en rad åtgärder. På nationellt plan måste det skapas förutsättningar för en ökad rörlighet på marknaden och nya åtgärder som underlättar för kapitalsvaga hushåll att få en bostad. Det kan exempelvis ske genom att reavinstskatten skjuts upp till den dag då man träder ut ur ägarmarknaden, införa bosparande och rikta bostadsbidrag till kapitalsvaga hushåll samt ett reformerat hyressättningssystem.

För att underlätta byggandet måste samarbetet förbättras mellan stat och kommun i tidiga skeden. Staten ska kunna ge bindande besked tidigt i planeringsprocessen. Det är också nödvändigt att se över Miljöbalken. Den innehåller i dag starka skyddsinstrument och detaljeringsnivå som fördröjer planerings- och tillståndsprocesser. Kraven på översiktsplaneringen och/eller regional styrning behöver stärkas för att reda ut konflikter mellan allmänintressen. Kompetensförsörjning är betydelsefull och fler utbildningsplatser behövs samt att utbildningarna anpassas bättre till företagens behov. I Gävleborg råder till exempel stor brist på arbetsledande personal.

Men sist och slutligen är bostadsförsörjningen kommunernas ansvar. Planberedskapen i kommunerna är central och behöver förbättras, det råder idag brist på byggklar mark i tillväxtområdena. Detaljplaner bör hållas på en så övergripande nivå som möjligt och kommunala särkrav undvikas.

Det är glädjande att samtalen om framtidens bostadspolitik nu äntligen är i gång och att målen höjts. Men målen i sig räcker inte. Ska vi få fler bostäder krävs att våra politiker på nationell och kommunal nivå skapar rätt förutsättningar. Vi bidrar gärna i diskussionen om hur fler kan få en ny bostad.

Anders Hansson

Sveriges Byggindustrier Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons