Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så skapas politikerförakt

Svar till John Nyman och Maj Britt Tönners (28/4).

"Jag tackar dig..." Så inleder många kyrkoherdar söndagsbönen. Inte för att jag är speciellt kyrkosam av mig men jag måste också inleda mitt svar så till John Nyman och Maj Britt Tönners för nu har jag blivit bönhörd.

Annons

Policybeslut i fullmäktige är kommunalrättsligt bindande. Nu, John Nyman och Maj Britt Tönners, är det bara att skrida till verket och i vissa fall polisanmäla fullmäktigemajoriteten för förskingring av offentliga medel (Stenegårdsaffären), det finns klara dokument beslutade av fullmäktige om hur de ekonomiska affärerna ska handläggas. Herr Nyman och Maj Britt Tönners kan vidare anmäla kommunstyrelsemajoriteten till läns- och eventuellt kammarrätten för underlåtande av att följa fattade beslut om tillämpning av policydokument angående kommunstyrelsearbetet.

Jag har innan censur infördes vid den allmänna frågestunden i samband med fullmäktigesammanträdena ställt frågan huruvida de olika policydokument och regelverk som fastställts i fullmäktige och som redovisas på kommunens offentliga hemsidor på internet har någon giltighet. Herr fullmäktigeordförande har svarat att "Hm det är bara ambitioner som redovisats". Fru ordförande i kommunstyrelsen kom inte längre än till ett "Hm".

Jag tackar er, John Nyman och Maj Britt Tönners, för att ni klargjort att kommunallagen gäller för de beslut som fattas i fullmäktige. Arbetsrätten gäller för anställda som flagrant bryter mot gällande kollektivavtal och självklart gällande lagstiftning. Det kan leda till avsked eller uppsägning. Jag tackar er att för att ni nu tar ert ansvar och avgår när ni och era vänner i majoriteten så uppenbart har brutit mot gällande rättsläge vad avser kommunallagens tillämpning.

Åke Söderlund

Nor

Järvsö

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons