Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Romson, ge oss en köttskatt!

/
  • Skatt på kött skulle antagligen öka efterfrågan på vegetariska alternativ, skriver Sanna Ekedahl och Mathilda Jerenius.

Om miljöminister Åsa Romson vill ha en köttskatt är det troligt att den införs.

Annons

Eftersom Miljöpartiet har kongressbeslut på att partiet vill införa en köttskatt och Decemberöverenskommelsen garanterar att regeringen får igen sin budget är tiden nu mogen att införa köttskatt i 2016 års budget.

Rapport pressade Åsa Romson hårt angående den saknade köttskatten i förra veckan. Tio liter bensin orsakar lika mycket växthusgaser som ett kilo nötkött. Skatten på bensinen inklusive moms är 86 kronor medan skatten på nötköttet är 8 kronor. Professor Ing-Marie Green på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, sågade regeringens klimatpolitik med anledning av detta. En kostnadseffektiv klimatpolitik förutsätter att alla källor till växthusgasutsläpp beskattas så lika som möjligt. Trots det är den totala skatten på bensin mer än tio gånger större än motsvarande skatt på nötkött.

Köttproduktionens externa miljökostnader måste avspeglas i priset på kött. Dessa innefattar, utöver växthusgasutsläpp, bland annat övergödningsproblem och förlust av biologisk mångfald. En köttskatt behöver därför, liksom bensinskatten, bestå av flera delar. Den bör utformas på samma sätt som övrig koldioxidbeskattning, det vill säga i kronor per kilo. En köttskatt på exempelvis 20–25 kronor per kilo kött skulle slå procentuellt hårdare mot det billiga importköttet än mot det dyrare svenska köttet. Effekten skulle därför bli minskad total köttkonsumtion i Sverige – och en högre andel svenskt kött.

Generellt sett skulle en köttskatt, utöver den direkta effekten på konsumtionen, sannolikt skapa en ökad efterfrågan på köttsubstitut och öka incitamenten för utveckling av nya vegetariska alternativ till kött.

Vi skulle också få se en ökad offentlig upphandling av vegetarisk mat, vilket ensamt kan ge betydande effekter på matmarknaden. Om Sverige inför köttskatt blir vi dessutom ett föregångsland som kan inspirera andra länder att följa efter.

Alla punktskatter kan anses vara fördelningspolitiskt tveksamma i ett ojämlikt samhälle. Intäkterna från skatten bör därför användas för att korrigera eventuella ofördelaktiga konsekvenser av densamma.

På kongressen 2007, som hölls i Norrköping, fattade Miljöpartiet beslut om en köttskatt. I protokollet står det klart och tydligt att Miljöpartiet av miljöskäl ska arbeta för att beskatta köttproduktion just på ett sådant sätt att det avspeglas i priset. Det finns inget som helst skäl att undanta köttet från miljöprincipen om att förorenaren ska betala. Romson, ge oss en köttskatt nu!

Sanna Ekedahl

Mathilda Jerenius

Svensk mat- och miljöinformation

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons