Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riv upp beslutet om väg 728

Vi vänder oss till Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och skriver med anledning av beslut, fattat av Trafikverkets region Gävleborg, att riva upp asfaltbeläggningen på väg 728 mellan Ljusdal och Svågadalen som gjordes 2008 och ersätta beläggningen med grus på den cirka två mil länga vägen.

Annons

Vi har inte kunnat få en kreativ dialog med Trafikverkets företrädare i frågan utan mötts av en mycket låst hållning.

För oss är beslutet oacceptabelt i sin nuvarande form. Vi finner ett stöd för vår sak i dina ord på Trafikverkets hemsida: ”Trafikverket ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar... ...Genom att vara en aktiv och kompetent aktör ska vi bidra till samhällsutvecklingen och skapa förutsättningar för goda transportmöjligheter för medborgarna och näringslivet i hela landet”.

Hudiksvalls kommun driver en aktiv landsbygdsutveckling i Svågadalen via det statliga Tillväxtverket, projekt Scandinavian Heartland och ett skolprojekt inom Hela Sverige skall leva.

Väg 728 är områdets livsnerv västerut mot Ljusdal för pendlare, turister, småföretagare, skolskjuts och periodvis tung virkestrafik.

Regionens möjligheter att lyckas hävda sin konkurrenskraft för näringsliv och turism är beroende av en bra, lokal och regional infrastruktur som gör Svågadalen tillgänglig.

Två statliga verk med motsatta intressen slår sönder växtkraften i Svågadalen.

Vi är angelägna om att Trafikverket inte ställer sig i vägen för den utveckling som Tillväxtverket stöder och därför omarbetar beslutet kring vägen.

Vi finner det även förvånande att Trafikverket har för avsikt att förstöra hela den gjorda investeringen på grund av att en mindre del av vägen har brister! Brister som är orsakade av att vägunderlaget punktvis inte tål den tunga trafiken under tjällossningsperioden. Dessa grundproblem drabbar också en grusväg och det kan antas att underhållskostnaden fortfarande kommer att vara hög.

Vi vill vidare framföra följande synpunkter:

• Hela vägens asfaltbeläggning behöver inte tas bort, drygt 1,5 mil är riktigt bra väg trots periodvis belastning från tung virkestransport, vi vinner på varje km bibehållen asfaltbeläggning.

• Underhållet har varit undermåligt sedan vägen byggdes, vägtrummor byts ut just nu efter bara fyra år.

• Av någon anledning har Trafikverket försummat utnyttja byggentreprenörens garantier där skador visat sig tidigt.

Vi vill inte bli lidande av Trafikverkets försummelser. För att rädda gjord investering och för att låta Svågadalen utveckla sina framtidsförutsättningar bör raseringsbeslutet rivas upp.

Anette Svensson ordförande

Helmuth Klingenberg ordinarie ledamot

Svågadalsnämnden, den politisk oberoende förvaltningen i Svågadalen/Hudiksvalls kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons