Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Redan ett spår är ett gigantiskt hinder för handel

Nej tack, Patrik Oksanen, till
dubbelspår
genom centrala Hudiksvall! skriver Sören Molander som får Svar direkt av den politiska redaktören.

Annons

Enkelspåret vi har är redan nu ett gigantiskt hinder för stadens centrala tillväxt och dess näringsidkares utkomst. Ett dubbelspår i markplanet skull vara helt förödande och bara förvärra, eller rent av förhindra passage från Kattvikskajen och stationsområdet in mot hamngatan och stadens centrum.

För det första. Att inbilla oss själva att trafikverket skulle stödja ett beslut om investeringar i ett dubbelspår med mycket höga kostnader i en småstad som Hudiksvall är inte realistiskt.

Ett dubbelspår genom centrala Hudiksvall i en tunnel med krav på att stationen skall ligga kvar på sin gamla plats skulle få till följd att en underjordisk av och påstignings station måste byggas. Den mycket måttliga lutning som spårbunden trafik klarar av kommer att kräva kilometerlånga upp och nedfarter, kostnader för en sådan lösning utesluter den möjligheten.

Bilisternas förtret över fällda bommar som hindrar trafikanternas färd till och från de sydöstra delarna av vår stad, söder ifrån, via hamngatan är redan nu ett hinder för alla på öster, men i synnerhet för östra industriområdets tillväxt.

Att behålla järnvägsstationen i nuvarande läge med den politiska fantasin att bygga bostadskomplex och service på norra och mittersta Kattvikskajen åt dagspendlare till 100 000-tals statliga arbetstillfällen i vår huvudstad och dess förorter är rent av skämmigt och kränkande mot vår egen befolknings kompetens att klara sig själva.

Trafikverket har dessutom redan markerat att någon central järnvägsstation skall de inte ha i Hudiksvall genom att sälja stationshuset till privata intressen.

Om vi skall lyckas behålla en central järnvägsstation i Hudiksvall, en eller tvåspårig, så måste den byggas vid Håstaängen dryga 1000 meter söder om nuvarande station för där finns den naturliga förutsättningarna för dragning av rälsen västerut mot den planerade dubbelspåriga OKB-banan utan att mötas av bebyggelse eller hindrande bergshöjder.

Riksväg 84 ansluter ju till Hudiksvall just där, lika så vår nya E4 och gamla E4 söderifrån samt inte att förglömma Dellenbanans tvärförbindelsen med inlandsbanan.

Om de centrala delarna av vår stad slipper järnvägen, industrispåret ut mot öster och att Kattvikskajens norra del viks för parkeringsplatser så ges plats för broar, befintliga och nya som gynnar innerstans trafikmiljö, möjlighet och tillväxt.

Sören Molander

Svar direkt

Man kan enkelt sammanfatta det med att vi ser väldigt olika på stadsutveckling på hundra års sikt. Ska Hudiksvalls roll som ett regionalt centrum i Hälsingland stärkas eller ska staden utarmas i skuggan av Sundsvall och Gävle. Sverige behöver livskraftig landsbygd och levande mellanstora städer, inte bara regionala centra eller ännu värre bara storstäder. Järnvägens placering och roll kommer här att spela stor roll.

Patrik Oksanen

politisk redaktör

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons