Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reaktorägarna tar inte sina kostnader

Den 17 juni röstar riksdagen om öppning för ny och mer kärnkraft i Sverige.

Annons

Vi står på randen till ett beslut om risk för faktisk storskalig utbyggnad av den svenska kärnkraften.

Sverige har redan i dag mest kärnkraft per capita i världen och nu kan det bli 50 procent mer kärnkraftsel i våra elledningar (effekthöjningar om 50 procent tillåts i nya reaktorer som ersätter gamla). Ett hållbart samhälle ter sig allt mer avlägset.

Skadeståndsansvaret i regeringens förslag är mycket begränsat och kopplat till företaget som innehar anläggningen och har tillstånd för den. Företagen, driftbolagen, är OKG, Ringhals och Forsmark Kraftgrupp. Dessa driftbolag ägs i sin tur av EOn, Fortum och Vattenfall med flera i olika konstellationer. I driftbolagen byggs inga ekonomiska tillgångar upp utan eventuella överskott tillförs ägarbolagen. I händelse av en större olycka, som ju förslaget är tänkt att "skydda mot", kan driftbolagets tillgångar vara tömda (till exempel överskott förda till moderbolaget) och knappt 15 miljarder kronor kan vara en spottstyver. För saneringarna efter katastrofen i Tjernobyl 1986 vet vi ännu inget om den så kallade slutnotan men hittills gjorda sammanställningar tyder på kostnader om mer än 1 000 miljarder kronor.

Jämfört med till exempel Tyskland, med obegränsat ansvar för ägarbolaget eller koncernen i händelse av olycka, är det ekonomiska ansvaret ringa. För att exemplifiera bristerna i regeringsförslaget blir skillnaderna enorma mellan en olycka i en av Vattenfalls reaktorer i Tyskland jämfört med en av EOns reaktorer i Sverige. Om en olycka skulle inträffa i en reaktor i Tyskland (Vattenfall) får svenska folket betala "till sista korvöret" för att täcka kostnader vållade av reaktorolyckan. Detta kan således innebära utförsäljningar av svenska vattenkraftverk och andra tillgångar som Vattenfall har. Om däremot en olycka inträffar i en av EOns reaktorer i Sverige (OKG) kan alla kostnader över knappt 15 miljarder kronor (1,5 miljarder Euro) komma att lämpas över på svenska staten.

Med liggande regeringsförslag fortsätter det att tillåtas en omfattande indirekt subvention till kärnkraftsindustrin, som alltså i fortsättningen (om förslaget röstas igenom) inte till närmelsevis kommer stå för sina egna och fulla riskkostnader.

För Sveriges del kan vi med en systematisk energieffektivisering, vår vattenkraft samt fortsatt exploatering av bland annat vind- och biokraft, påbörja och även fullfölja en ansvarsfull och strategisk avveckling av våra kärnkraftsreaktorer.

Det är cyniskt och egoistiskt att ta till livlinan kärnkraft för att kortsiktigt lösa energitillförseln och sedan lämna över en osäker avfallshantering till kommande generationer. Vi står inför ett spännande vägval 17 juni!

Joachim Elevant, Energikonsult

Anders Forsbom, Teknikkonsult

Ulf Ström, Managementkonsult

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons