Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Radon i bostäder

Vad avser AB Bollnäs Bostäder göra med de lägenheter som ligger över 200 Bq och Socialstyrelsens yttrande "om radonhalten i lokaler/ bostäder där människor stadigvarande vistas överstiger 200 Bq?

Annons

I lägenhetsbeståndet hos kommunalägda AB Bollnäs Bostäder finns ett flertal hus med radonförekomst.

Bollnäs Bostäder har valt att redovisa radonvärden i sitt bostadsbestånd i form av så kallade medelvärden för de aktuella bostadsområdena och då vanligen ett riktvärde strax under 200 Bq per kubikmeter luft, alltså under det miljömål som riksdagen fastställt varför inga åtgärder anses behövliga. Detta trots att ett antal bostadslägenheter i de aktuella bostadsområdena redovisar årsmedelvärden överstigande 200 Bq per kubikmeter bostadsluft.

Radon i bostäder har under den senaste tiden uppmärksammats av WHO (Världshälsorganisationen) som anser att nuvarande gränsvärden om 200 Bq bör halveras, nuvarande svenska regler meddelar < 200 Bq i bostäder senast år 2020.

Radonförekomst i bostäder är en hälsofara på grund av att radonets påverkan av tillkomsten av lungcancer.

Vad avser AB Bollnäs Bostäder göra med de lägenheter som ligger över 200 Bq och Socialstyrelsens yttrande "om radonhalten i lokaler/ bostäder där människor stadigvarande vistas överstiger 200 Bq bör det bedömas som olägenhet för människors hälsa" och där bostadsbolaget icke upplyser nytillkommande hyresgäster om den kvalitet ett sådant boende innebär?

Sunt boende?

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons