Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rädda Hudiksvalls sjukhus från nuvarande landstingsledning

Lokalt patient- och personalinflytande måste återinföras så att trivsel, arbetsro och sund utveckling på de sjukas och vårdens villkor får bli vägledande för att kapa köer och väntetider utan stafetter och usel kontinuitet.

Annons

Sjukhuset hade tidigare ett harmoniskt inre samarbete mellan de olika verksamheterna under en lokal chef – sjukhusdirektören. Detta garanterade bra sjukvård, god utbildning och trivsel med smittande attraktivitet och utomordentlig rekryteringspotential med en involverad och engagerad administration och ledning.

Genom divisionaliseringen har den ena funktionen efter den andra överförts till Gävle sjukhus och all operativ ledning till administrationen i landstingshuset. Detta har gett sämre sammanhållning och dålig kontakt med administration och ledning och uteslutit dialog och lokalt inflytande.

De gångna fyra åren har underminerat verksamheter så att utbildnings- och rekryteringsmöjligheter och därmed sjukhusets status som utbildnings- och akutsjukhus ifrågasätts. Vårdverksamheterna är helt beroende av stafetter, som förhindrar kontinuitet och sund utveckling.

Tyvärr kvarstår hoten om fortsatta inskränkningar om den nuvarande administrativa och politiska ledningen får fortsätta. Aktuellt är att man lagt förslag om att överföra pacemakeroperationerna till Gävle, vilket skulle slå undan benen för kardiologin och hjärtintensiven som ett fundament för medicinkliniken och hela sjukhusets funktion och attraktivitet.

Den famösa ”strategiska planen” lurar också med förslag om att halvera sjukhusets kapacitet och därmed omintetgöra utveckling, utbildning och rekrytering. Trots Socialstyrelsens och de egna klinikernas krav på fler vårdplatser för att säkra vårdkvalitet och patientsäkerhet, får, tack vare landstingsdirektörens hårdnackade motstånd, de gamla och svårt sjuka fortsatt se fram mot oacceptabel korridorvård.

Trenden måste brytas! Samverkan Gävleborg står för satsning på gott arbetsklimat, trivsel, utveckling och goda utbildningsförhållanden, som ger personalen inflytande, arbetsro och fokus på att ge de sjuka bästa möjliga vård. Det ger underlag för fast och kontinuerlig bemanning med minimum av dyra stafetter och hyrpersonal.

Stellan Hagman

landstingsledamot (M)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons