Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Processad mat hälsofara

Närodlad, ekologisk föda är livsviktig – den föder hälsa och förebygger utveckling av kroniska sjukdomar. Industriell, processad föda är ett hot mot folkhälsan.

Annons

Tack vare kunskapsutveckling inom icke-läkemedelstyrd mikrobiologi börjar vi förstå hur destruktivt mycket av industriell föda – från början till färdig produkt – är.

Ökande belägg visar att industriell, processad föda orsakar markant risk att utveckla autoimmuna sjukdomar/systemisk inflammation. WHO ”utnämner” detta till ”the silent killer” som leder till kroniska sjukdomar. Skrämmande om kommersiella intressen får överflygla humanistiska ambitioner. Finns mycket ekonomi och minskat lidande att vinna, enda förlorarna är födoindustrin och läkemedelsindustrin (för att reparera sjukdomar som uppstår – men där läkemedel är fel när det gäller livsstilsrelaterade sjukdomar).

Livsstilsrelaterade sjukdomar som högt blodtryck och typ 2 diabetes utvecklas i onödan för att människor påverkas av massiv, manipulerande reklam som har andra intressen än vår hälsoutveckling. De kan i stort sett elimineras genom att undvika den mest destruktiva födan.

Jag är inte expert inom området men kan tillräckligt för att argumentera enligt ovan, även av personliga skäl för att få kontroll över komplicerad kronisk inflammation och artroser. Stig Bengmark, professor emeritus, som har en ingående översikt, argumenterar ”att det finns klara samband mellan vad vi stoppar i oss och inflammatoriska och kroniska sjukdomar och det är känt sedan länge”. Vid Stressmedicin 20 år konferensen i Söderhamn presenterade Stig också om de inte väl kända sambanden mellan föda och utveckling av adhd, något jag återkommer till i andra sammanhang. Biologiskt korrekt föda har utgjort en av fyra grundpelare i stressmedicinsk intervention där kunskap och dess implementering utgjort plattformen.

Initiativet medveten föda och medvetna konsumenter som nu här utvecklas är avgörande som jag ser det för att vända på utveckling av autoimmuna, och andra typer av kroniska sjukdomar. Vad som kan behövas för att nå framgång med initiativet är en effektiv, motiverande koordinator som underlättar logistiken alltifrån det glatt växande kornet (kornkärnan utgör ett viktigt ”läkemedel” för typ 2 diabetes enligt Antidiabetic Food Centre i Lund) till motiverande, missionerande, medvetna konsumenter. För att undvika detta blir en klassfråga vore lokala (?) subvention av närodlad, ekologisk föda motiverad även av folkhälsoskäl!

Initiativet närodlad, ekologisk föda är rätt väg mot ökad folkhälsa. Den stora utmaningen är hur vi ska hantera de profitinriktade marknadskrafterna som mer och mer tar över – där födan är enbart ett av många områden som infiltrerar danande krafter (kultur?) vi tror vi själva skapar.

Bo von Scheele, Svenskt centrum för stressmedicin

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons