Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Preventiva insatser ger bättre folkhälsa

Flera livsstilsrelaterade sjukdomstillstånd kan nu, som jag ser det, förebyggas med åtgärder som håller sjukdomsutveckling tillbaka på ett säkert och kostnadseffektivt sätt och i ett långsiktigt perspektiv.

Annons

Samhället och sjukvården måste alltmer inrikta sig på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det är påståenden som behöver exemplifieras.

Stroke är den kroppsliga sjukdom som kräver störst antal vårddagar på sjukhus. Den är därför en av samhällets mest kostsamma sjukdomar. Sjukdomen heter på svenska slaganfall och är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, det vill säga blodpropp i hjärnan eller hjärnblödning.

Sjukdomsfallen är omkring 30 000 i Sverige varje år. Stroke beräknas kosta samhället cirka 14 miljarder varje år. Det är också en av de vanligaste orsakerna till dödsfall och funktionsnedsättning.

Den höga kostnaden beror framför allt på att vårdtiden är mycket lång. I snitt handlar det om cirka 14 dagars kostsam sjukhusvård, därefter primärvård och rehabilitering.

Stroke har en ärftlig komponent men den viktigaste faktorn är ålder. Den som insjuknar är i snitt 75 år gammal. Ungefär 20 procent av patienterna är dock under 65 år och alltså i arbetsför ålder. Män drabbas oftare än kvinnor i samma ålder.

Det finns nu tecken på att de förebyggande åtgärderna börjar ge resultat på detta sjukdomstillstånd. Forskning och nationella utvärderingar har visat detta.

Under senare år har antalet drabbade patienter inte ökat, trots att befolkningen blir äldre, någonting har hänt. Det är en ljusning i utvecklingen, riskerna har förskjutits uppåt i ålder.

Det mest betydelsefulla anses vara att rökningen har minskat rejält i befolkningen. Andra viktiga faktorer är tidigare upptäckt och behandling av högt blodtryck, bättre kontroll på blodsockervärden vid diabetes och bättre mediciner, samt regelbunden motion. Primärvårdens särskilda kunskap och viktiga preventiva roll får här lyftas fram.

I vårt landstingsområde har vi på ett strukturerat sätt och enligt nationella riktlinjer genomfört ett förändringsarbete som i alla stycken ska förbättra vår situation. Det innefattar: de förebyggande programmen och strokevården, i ambulans, på sjukhus, i primärvården och rehabilitering i en sammanhållen vårdkedja.

Våga satsa! Skapa en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, då krävs omvärdering och att ökade resurser sätts in i ett helhetsperspektiv på det som gynnar hälsa. Allmänna råd – försök att erövra en hälsofrämjande livsstil.

Flera livsstilsrelaterade sjukdomstillstånd kan nu, som jag ser det, förebyggas med åtgärder som håller sjukdomsutveckling tillbaka på ett säkert och kostnadseffektivt sätt och i ett långsiktigt perspektiv – med kunskap, prioriteringar och handlingskraft.

Hans Gradin (S)

ledamot i landstingsfullmäktige Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons