Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polisens utryckningar en fara för oskyddade trafikanter

/

Polisen har vid flera tillfällen under senare tid skadat oskyddade trafikanter genom att köra på dem med polisbilar. Detta rubbar inte endast förtroendet för polisen utan hotar även nollvisionen för en säkrare trafik.

Annons

Flera fall har inträffat under senare tid och som medierna har rapporterat om. Den 7 juli avled en 68-årig cyklist efter att ha blivit påkörd av en polisbil i Sandviken. Den 22 juni i år blev en gravid kvinna som cyklade påkörd av en polisbil i Tierp. I april i år kör en polisbil på en grupp ungdomar som befinner sig vid studentfirande på Medborgarplatsen. Fyra ungdomar skadas och förs till sjukhus. Jag har under många år följt bland annat olyckor med utryckningsfordon. Att polisfordon kör på och skadar oskyddade trafikanter är enligt min mening ett ovanligt fenomen. Oskyddade trafikanter i trafiken är mycket utsatta och oskyddade. När en polisbil kör på fotgängare och cyklister är detta mycket allvarligt.

I en tid då polisen ska leda arbetet med den nationella nollvisionen i vägtrafiken är det naturligtvis viktigt att säkerheten för oskyddade trafikanter inte sätts på spel. Jag menar att polisen måste iaktta försiktighet när de framför ett polisfordon i trafiken. Det gäller all typ av körning med polisbil. Trafiksäkerhet och säkerhetsfrågor får aldrig mörkas gentemot allmänheten och de som drabbats av en händelse. Snarare tvärtom måste polisen bli mer öppnare och informera om omedelbart när sådana händelser inträffar. Det är vår gemensamma trafiksäkerhet och säkerhetssituation som står på spel. Kan polisfordon köra på fler oskyddade trafikanter framöver? Mitt svar är jakande. Det är nämligen sällan det är fel i konstruktionerna på polisfordonen. Snarare måste internutredningar och förundersökningar få svar på frågor om faktorer som varit orsakande.

Polisen borde enligt min mening arbeta tydligare mot såväl medier och allmänheten med information när olyckor med polisfordon inträffat. Polisens inblandning i trafikolyckor är inte bara att beklaga vilket sker. Det står dessutom i strid mot nollvisionen och den utveckling som vi nu ser på trafiksäkerhetsområdet. Polisen ska framföra sina fordon med aktning, säkerhet och föredömlighet. Om skadeutvecklingen fortsätter med polisfordon inblandade riskerar förtroendet för polisen att rubbas. Polisen behöver även jobba mycket mer med det interna trafiksäkerhetshöjande arbetet och lära sig något av dessa händelser. Annars finns risken att det inträffar fler tragiska fall. Vi har inte råd att invänta fler tragiska olyckor. Polisen ska leda arbetet med nollvisionen också i framtiden.

Jörgen Lundälv

docent i trafikmedicin

enheten för kirurgi, Umeå universitet

docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

Polisen svarar:

Till att börja med vill Polismyndigheten beklaga sorgen till anhöriga i den tragiska olyckan i Sandviken den 5 juli. Som insändaren påpekar är polisen aktiva i arbetet med nollvisionen, framför allt i det dagliga trafiksäkerhetsarbete som våra övervaknings- och kontrollinsatser innebär.

En annan del av vårt trafiksäkerhetsarbete är att se till att vår egen bilkörning är säker. Det sker bland annat både genom grund- och vidareutbildningar.

Ändå sker ibland olyckor där polisfordon är inblandade. Polisen trafikerar vägarna i hela Sverige dygnet runt. Ibland måste det även ske skyndsamt och det är alltid lika beklagligt och principiellt oacceptabelt med olyckor.

Regler i trafikförordningen samt trafiklagstiftningen ger poliser en förutsättning för att, som utryckningsförare och vid behov, både överträda hastighetsbestämmelser, bryta mot andra trafikregler samt påkalla fri väg och det ska ske med försiktighet.

Trafikolyckor med polisfordon inblandade, där personer skadas allvarligt, är ovanliga. Men när det någon gång sker, och insändarskribenten refererar till några särskilt allvarliga fall, så är det alltid lika tragiskt.

Vi förstår verkligen hur insändarskribenten resonerar och försöker alltid kommunicera om en olycka skett, hur den gått till, vad den berott på och hur vi ska göra allt vi kan för att det inte ska ske igen. Den kommunikationen kan vi säkert hela tiden förbättra.

Men att det inte kan ske i direkt anslutning till olyckan har formella orsaker. Eventuella brott kring olyckan måste först utredas och då råder förundersökningssekretess. Det gäller alla utredningar, även då polisen inte är inblandad.

Med vänliga hälsningar

Mikael Hedström

presstalesman Polismyndigheten, region Mitt

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons