Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ostkustbanan och trängseln på spåret Sundsvall–Gävle …

Sommaren 1981 skedde en svår järnvägsolycka i Trönö, strax norr om Söderhamn.

Annons

Olyckan förorsakades av en så kallad solkurva på den ”gamla” stäckningen av Ostkustbanan, som på 10–15 års sikt skulle ersättas av en ny järnvägssträckning Enånger–Söderhamn–Ljusne. Man kan förmoda att olyckan, åtminstone delvis, berodde på att dåvarande Banverket dragit ner på underhållet med tanke på att bansträckan skulle ersättas med en ny. Trots detta rustades ändå sträckan upp ordentligt efter olyckan, bland annat med betongslipers och helsvetsad räls.

1997–98 invigdes så den nya järnvägssträckningen och den gamla (nyrustade!) sträckningen lades i träda. Någon spårförbindelse mellan den gamla och nya järnvägssträckan iordningsställdes aldrig och kontaktledningen monterades ner tämligen omgående!

Vid ett antal tillfällen, bland annat 2004, väcktes frågan om inte den gamla sträckningen borde behållas och göras till ett, om än tillfälligt/provisoriskt, dubbelspår på den cirka tre mil parallella sträckan, men Banverket avvisade konsekvent alla sådana tankar som totalt orealistiska och ointressanta! Antalet persontåg på sträckan Söderhamn–Hudiksvall var under 80- och 90-talen 5–6 i vardera riktningen…

Nåväl, åren går och plötsligt skriver vi 2010. Antalet persontåg på sträckan har tredubblats till 17 i vardera riktningen och detta utan att så mycket som ett mötesspår har tillkommit. 2011 tillkommer dessutom bland annat godstågstrafiken från Botniabanan! Tanken är att dessa godståg söderut från Sundsvall på sikt ska ledas via den till dess upprustade banan Söderhamn–Kilafors och vidare söderut. Tänk att dessa godståg skulle kunna ha fått en ”egen” bana från Enånger och direkt till ”Kilaforsbanan” om bara Banverket hade varit lite förutseende 2004…

Under våren har Trafikverket ”plötsligt” kommit fram till att det behövs dubbelspår på sträckan Gävle–Sundsvall, men att det tyvärr torde dröja uppemot 15 år innan ett sådant kan bli verklighet.

En händelse, som ser ut som en tanke är att samma Trafikverk, precis just nu, håller på att demontera det ovan beskrivna (och i järnvägssammanhang relativt nyupprustade) spåret mellan Enånger och Söderhamn! Räls och betongsliprar på en sträcka cirka 30 kilometer får skatta åt förgängelsen…

Som skattebetalare och frekvent tågresenär på Ostkustbanan måste jag ställa mig frågan: är det väl använda skattepengar att riva upp en järnväg som faktiskt skulle kunna gjort stor nytta under åtskilliga år?

Thomas Montgomery, Söderhamn

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons