Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppnas Dellenkraterns sydsida för vindkraft?

Vindkraftsbolaget Eolus vill bygga tre vindkraftverk på Vallåsen. Man har valt området från förutsättningarna för vindbruk. De är bra på grund av högt läge, goda vindförhållandena och få bostäder i närheten.

Annons

Dessutom anses att befintligt vägnät gör att ingrepp i miljö och intrång på brukbar mark minimeras. Eolus bedömer att den planerade anläggningen inte har någon nämnvärd påverkan på kultur-, växt- och djurliv. Frågan är vad Eolus menar med nämnvärd?

I Hudiksvalls kommun tycker miljö- och räddningsnämnden (HT 31/12) att ingen prövning behövs. Intrånget i miljövärdena kräver inte detta. Detta berättigar dock frågan om vilket underlag kommunen har för sin bedömning och hur den använder detta. Referens saknas exempelvis till den landskapsanalys Hudiksvalls kommun låtit utföra. Är det bara Eolus ansökan man utgår från? Förhållandet, att en fågelinventering yttrar att Vallåsen är en lämplig biotop för häckningar av berguv, beaktas sålunda inte. Inte heller karaktärsförändringen av fäbodmiljön berörs.

Har Eolus redovisat någon miljökonsekvensbedömning – MKB? Har Eolus uppmärksammat de riksintressen för friluftsliv, kulturmiljöer eller naturvård som exploateringen berör? Grunden för värderingen av en naturskön landskapsbild måste till exempel finnas i den horisontlinje betraktaren har från sin utgångspunkt i riksintresset. Kraftverken på Vallåsen dominerar vyn över Sördellen – från Dellenbaden i nordväst till Näsviken i sydost – och höjer sig över hela Forsabygden. Landskapets karaktär saknar förmåga att eliminera påverkan av en exploatering.

Enligt miljöbalken ska områden med natur- och kulturvärden av riksintresse skyddas mot exploateringar som skadar värdena. Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska företräde ges åt det som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Mest anmärkningsvärt är att man inte beaktar kraftverkens nätanslutning utan aningslöst sväljer Eolus hänvisning till diskussioner med Fortum som är nätägare och anger troliga lösningar, vilka beror på hur andra närliggande projekt utvecklas. Vilken åsikt har byggnadsnämnden? Är kommunen beredd att genom lov för Eolus, nu öppna hela Dellenkraterns sydsida för vindkraftsetablering?

Kelvin Ekeland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons