Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny kommission kan stärka mänskliga rättigheter i Sverige

Vi firar internationella dagen för mänskliga rättigheter (MR) på årsdagen av FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs 10 december 1950.

Annons

Tillsammans med en rad konventioner och andra överenskommelser är den grunden för det globala arbetet för stärkta rättigheter. Mycket återstår att göra i en värld där många fortfarande inte får yttra sig fritt, skriva vad de vill eller organisera sig.

Också i Sverige finns en rad brister i de mänskliga rättigheterna. FN har pekat på bland annat förekomsten av hatbrott med främlingsfientliga, islamofobiska eller antisemitiska motiv, våld mot kvinnor och asylsökandes rätt till hälsovård. FN:s tortyrkommitté har flera gånger invänt mot att asylsökande har riskerat återsändande till länder där de riskerar tortyr. Sverige har också fått återkommande kritik mot diskriminering mot samer och romer.

På lokal nivå är det landets kommuner och landsting som ska garantera invånarnas rättigheter. En viktig princip är att alla ska ha lika rättigheter oavsett var de bor. FN har framhållit behovet av lika tillgång till hälsovård och bostad och rätten för alla barn att gå i skolan. FN uttrycker också oro för den högre arbetslösheten bland framför allt invandrarkvinnor.

För att komma tillrätta med problem på människorättsområdet krävs att regeringen tar ett samlat grepp på rättighetsfrågorna. FN har flera gånger rekommenderat Sverige att inrätta en oberoende kommission som kan övervaka MR-arbetet. En sådan kommission finns redan i en tredjedel av världens länder och i sexton länder i EU. I Norden har Danmark och Norge en MR-kommission och Finland är på väg att få en.

En oberoende människorättskommission i Sverige skulle bidra till att MR-frågorna får större prioritet. Lagstiftare och myndigheter skulle få stöd när det gäller tolkning och förtydligande av Sveriges internationella MR-åtaganden. En oberoende MR-kommission kan hjälpa enskilda myndigheter att göra avvägningar när olika rättigheter riskerar att komma i konflikt med varandra. Ytterligare en uppgift för en oberoende MR-kommission är att vägleda kommuner och landsting i deras dagliga arbete med mänskliga rättigheter.

Avgörande för att en MR-kommission ska få genomslag är att den blir sant oberoende. Det innebär att den måste få ett eget mandat och placeras under riksdagen och inte hos en befintlig myndighet. Det skulle ge en nystart åt arbetet med mänskliga rättigheterna och möjlighet att ta ett övergripande ansvar för frågorna inklusive uppgiften att uppfylla kraven från FN.

Världens demokratier måste ta ett särskilt ansvar i arbetet för mänskliga rättigheter. Att Sverige självt följer FN:s olika rekommendationer ökar tyngden och trovärdigheten i det globala arbete för mänskliga rättigheter som regeringen förtjänstfullt bedriver.

Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, Nils Malmberg, ordförande i Ovanåkers FN-förening och Gävleborgs FN-distrikt

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons