Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Nuvarande gruppering av vänstern och de borgerliga lämnar avskräckande spår”

Replik till Kenneth Forssell (V) av Örjan Fridner:

Annons

Vecka fyra år 2016 har blivit en uppvaknandets och rädslans vecka för de styrande i Ljusdals kommun: Vänsterpartiet och de borgerliga. Vänsterpartiets ordförande Kenneth Forssell visar i sina starka ordval att han både är yrvaken och omtumlad men framförallt arg. Det märktes i fullmäktiges talarstol och det märks än mer i hans insändare på nätet i LjP mot undertecknad och S. ( 28/1 )

Hans reaktion går inte fullt ut att förstå om man inte kommer ihåg grunden för att Vänsterpartiet i Ljusdal skulle ta över den politiska makten med bland annat Moderaterna. Dagen efter valet – alltså 15 september 2014 – motiverade hans partikamrat Yvonne Oscarsson ett samarbete över blockgränserna på följande sätt:

* Vi är inte främmande för att även plocka in Moderaterna. Då skulle det bli en stabil majoritet, vilket jag tror att vi behöver.

Nyckelorden är naturligtvis att det är Vänsterpartiet i Ljusdals kommun som är aktivt och vill samarbeta med M – och därmed ta bort S – vilket ju V sedermera gjorde. Men för att förstå Kenneth Forsells ilska blir andra ord de avgörande, nämligen: stabil majoritet. Måndagskvällens första omröstning om ett bordläggningsyrkande från min sida slutade nämligen 20-20 och en frånvarande. Därmed avgjordes det till den sida Björn Brink (C), fullmäktiges ordförande, anslutit sig till och Kenneth kunde sjunka tillbaka i stolen något ögonblick. Minuten efteråt vann hans kandidat Sören Görgård (C) över socialdemokraten Stina Michelsson angående posten som förste vice ordförande i kommunstyrelsen med siffrorna 19–17 – och fyra avstod.

Forssell frågar vad som är meningen och syftet med Fridners agerande. Jag trodde nog att jag var tydlig på den punkten i kommunfullmäktige men jag tar det gärna en gång till.

Vi ville ha en bordläggning för att under en månad undersöka om vi kunde få fram en annan konstellation som bättre kan styra och utveckla kommunen. Jag anförde följande punkter som motivering till vårt agerande:

För det första:

Kommunledningens relation och behandling av de fackliga organisationerna lämnar mycket övrigt att önska. Jag tog därvid några citat av vad tolv fackliga organisationer i Ljusdal framförde i skrivelse till kommunen den 15 december:

* Medarbetarna och de fackliga företrädarna hålls borta från insyn, delaktighet och medbestämmande.

* Kommunledningen visar inget som helst intresse av att ha ett gott samarbete med oss fackliga organisationer.

* Ledningen försvårar för fackliga företrädare att ta del av ansökningshandlingar inför och i rekryteringsprocessen.

* Den försämrade möjligheten till insyn, delaktighet och medbestämmande innebär en allvarlig försämring av vår arbetssituation och arbetsmiljö.

* Det har uppstått ett underskott på information och dialog i hela den kommunala organisationen och den ledarstil som utgår från kommunledningen – och som smittar neråt – är till sin karaktär patriarkalisk och ibland kränkande.

Frågan jag idag riktar till Vänstern och Kenneth blir: Vi i S tar mycket allvarligt på vad de tolv fackliga organisationerna skriver men frågan är om Vänstern och Kenneth bryr sig?

För det andra:

V och Borgarna visar upp en allvarlig politisk handfallenhet där det råder brist på förslag och handlingsförmåga. En av de aktiviteter som Vänstern och de borgerliga ägnat sig åt är istället att anordna presskonferenser där antingen man talar om att man har förtroende för en tjänsteman – eller halvåret senare– talar om att man inte har förtroende för tjänstemannen ifråga. Det ser vi som ett direkt politiskt uselt beteende men jag har inte hört Forssell med ett ord kommentera detta! Därav min fråga: Anser Forssell och vänstern att det här är ett bra sätt att bygga förtroende mellan de förtroendevalda och de anställda i vår kommun?

För det tredje:

Jag åberopade det ökande underskottet på ON:s konto som nog kom upp kring 40 miljoner för år 2015. (Den här punkten vill jag inte säga så mycket om i debatt med Forssell eftersom han är en av cheferna på den förvaltningen och det skulle kunna uppfattas som att jag angriper en tjänsteman.)

För det fjärde:

Den parlamentariska situationen kan ha ändrats sedan V och de Borgerliga valdes till sina uppdrag. Det behövs 21 mandat i Ljusdals kommunfullmäktige för att nå majoritet och jag – och fler med mig – är inte så säkra längre att den majoritet som fanns vid valen till uppdrag finns längre. Omröstningarna gav ett tydligt resultat och genom Mohlins uttalande om avgång vid förlust så visste alla närvarande vad som gällde. Det är framför allt mot den här bakgrunden man i dag ska se Forssells upprördhet, ilska och rädsla!

Syftet med allt detta – och därvidlag var nog både jag och MP:s talesperson väldigt tydliga – var att få till en bordläggning för att få en månad på oss att undersöka möjligheten att få fram en alternativ gruppering som skulle överta den politiska ledningen.

Varför vi dessutom lade ett eget namn var, förutom de skäl som jag anförde om jämställdhet och föryngring av kommunledningen, att vi menade att även i det fallet om vår kandidat vinner, bör sittande gruppering avgå. (Det är som bekant slutna sedlar i personval men öppen votering angående bordläggning.)

Forssells tal om heder och hans försök att framställa mig som att jag inte står för detta begrepp är lika nattståndet som det mesta han framför i sin upprörda insändare. I debatten driver jag frågan att förutsättningarna har ändrat sig de senaste åren i kommunen – se exempelvis på vad som hände vid det kommunala regeringsskiftet i Gävle för någon månad sedan. V och de borgerliga måste inse – ehuru smärtsamt – att i och med att Kommunallagen (KL) ändrades – jag tror det trädde i kraft 1 februari 2014 – så inträffade något nytt i det kommunala politiska livet. Så här lyder KL 4:10a: Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när:

1) Den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, …

Forssell ser detta som ett vanligt fyllnadsval medan hans gruppvän Lars Molin (M) riktigt har uppfattat situationen – det var tal om att undersöka förutsättningarna för att byta politisk ledning av Ljusdals kommun i enlighet med KL 4:10:a och att vi av hedersskäl inte skall få använda oss av instrument som är så tydliga i KL framstår som smått patetiskt. Jag trodde det var oppositionens uppgift, bland annat – här som i riksdagen – att söka få så stort inflytande som möjligt för att driva sin politik. Om Anna Kinberg Batra och Annie Lööf, med flera, försöker ta över makten i riksdagen så är de inte det minsta ohederliga för det, Kenneth Forssell. Nu kan detta ske i kommunerna också och det vore fint om Vänstern och borgarna i Ljusdal åtminstone därvidlag kunde visa så mycket politisk kompetens att ni hänger med i förändringarna i kommunallagen än att börja och beskylla era politiska motståndare för att inte vara anhängare av moraliska hedersbegrepp.

Det nästan skrattretande att V:s ordförande tydligen tror att vi tysteligen och passivt ska åse hur V – tillsammans med de borgerliga – först kastar ut oss i snön och sedan inbillar sig att vi ska sitta som snögubbar (och gummor) under fyra år medan kommunen förfaller!

Nu har det visat sig att V och de borgerliga partierna vare sig har en stabil majoritet eller ens en majoritet. När det är fallet inställer sig frågan: Av vilka skäl skall då just V med fyra mandat, M med sju, C med fyra, FP med tre, KD med ett och ett av de två mandaten från ett lokalt parti, styra kommunen? Detta sker medan det överlägset största partiet i kommunen – S med tolv mandat och ex MP med tre mandat – får stå utanför? Vore det inte rimligare när er gruppering inte har majoritet, att sträva efter att exempelvis de två största partierna tillsammans med ett eller två andra partier styr kommunen? Det skulle ju bättre motsvara väljarnas vilja? Då erhålls ju just det som Yvonne Oscarsson talade så varmt om just efter valet: en stabil majoritet!

Avslutningsvis, en mycket tråkig stig som Kenneth Forssell beträder med följande formulering: "Jag ber Socialdemokraterna att kontemplera ordspråket: Att så vind skördar storm. Står ni övriga bakom Fridner i hans agerande?"

Hotet må så vara, det bara visar hur sur, arg och rädd Kenneth Forsell blivit, men vad menar Vänsterpartiets ordförande med att vända sig till Socialdemokraterna och fråga om ni andra står bakom Fridner…?

Med vilken rätt söker Vänsterpartiets ordförande adressera och mobilisera de socialdemokratiska ledamöterna – och medlemmar, artikeln är offentlig – mot mig som är Arbetarekommunens ordförande? Är det här ett exempel på personförföljelse hos en icke-önskvärd person från V:s sida? Avgör inte S-medlemmarna i suverän stil vem de vill ha som partiordförande? Lägger sig Vänsterpartiet i andra partiers val av sina ledare också eller är det bara S-ledare man söker underminera marken för? Här kräver jag ett rakt och tydligt svar från Vänsterpartiets ordförande Kenneth Forsell!

Jag ska göra ett undantag och avslöja från partiets interna arbete hur vårt agerande var förankrat och beslutat inför fullmäktige i måndags. Vid möte med ak-styrelsen den 11 januari kom första beslutet, fullmäktigegruppen den 21 januari ställde sig bakom samt vid förmötet den 25 januari just innan fullmäktige började och därtill skedde särskilda samtal med ordföranden i valberedningen samt partiets ks-ledamöter samt förfrågan och betänketid till den ks-ledamot som var partiets kandidat. Det är inte alltid vi hinner förankra vårt agerande på det här sättet – politiken kräver ibland snabbt agerande – men den här gången menar jag nog att vi i S hade en rejäl demokratisk förankring.

Att söka splittra ett parti, ifrågasätta dess ledare, är för mig något alldeles nytt och har ingenting med politisk heder att göra. Jag förstår paniken, handlingsförlamningen och frustrationen hos V och de Borgerliga men vad Ljusdals kommun behöver är politiker som kommuninvånarna och de anställda kan känna trygghet, glädje och stolthet över, som kan ingjuta mod och framåtanda hos kommuninvånarna och som kan se till att det blir utveckling i kommunen! Nuvarande gruppering av vänstern och de borgerliga lämnar avskräckande spår efter ett år i den politiska snön. Jag bävar inför år två!

Örjan Fridner

AK-ordförande och fullmäktigeledamot

Följ nyhetsflödet och få pushnotiser - i Iphone eller Android!

Iphone: App Store

Android: Play Butik

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons