Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Nu går vi samman och protesterar innan vår stad förstörs”

/

En station i centrum är viktigare än ett par hus, skriver Patrik Oksanen i en ledare i HT (
3/2
), apropå debatten om Ostkustbanans utbyggnad till dubbelspår. Dock är det inte vilka hus som helst, menar Miljöpartiets arbetsgrupp för Ostkustbanan.

Annons

Det är Stadshotellet och Kulturhuset som Oksanen och politikerna i Kommunstyrelsen vill offra – Miljöpartiet undantaget. Det nya spåret ska dras där det gamla går – tvärs genom stan!

Ett dubbelspår genom stan blir en barriär som kräver en 30–50 meter bred korridor och då måste dessa hus rivas. Dessutom påverkas ett område på cirka 100 meter från järnvägen på grund av buller och vibrationer. Vad får det för konsekvenser för de planerade bostäderna på Kattvikskajen?

Antalet tåg kommer att öka till cirka 100 per dygn år 2020. Detta är både gods- och persontrafik, farligt gods kommer med denna lösning att passera tvärs genom stan.

Enligt Trafikverket ska det inte finnas några järnvägskorsningar med bommar. All trafik, inklusive cykel- och gångtrafikanter, ska ledas fram i tunnlar eller på viadukter. Det får stora konsekvenser för infrastrukturen i staden.

Det finns ett nytt alternativt förslag där stationshuset finns i centrum och ett dubbelspår skapas utan att stadskärnan förstörs. Vi kräver att kommunen utreder även detta förslag.

Hudiksvalls stad räknas som ett riksintresse för kulturmiljö. Länsstyrelsen anser i sitt yttrande att konsekvenserna för riksintressen inte är tillräckligt utredda.

Av insändarsidorna att döma börjar nu hudiksvallsborna reagera. Var och varannan dag kommer protester mot förslaget. Nu går vi samman och protesterar innan vår stad förstörs.

Miljöpartiets arbetsgrupp för Ostkustbana

Svar direkt

Att prata om att Ledarsidan och majoriteten i kommunstyrelsen vill förstöra staden är ren populism som tyvärr präglar tidsandan. Mer sakligt beskrivet så kan man konstater att Uppsala och Gävle är två städer som är betydligt större än Hudiksvall som dessutom har mer godstrafik genom staden än vad Hudiksvall har. Trots det är det otänkbart att i dessa städer argumentera för att flytta järnvägen utanför stadskärnan eftersom det skulle försämra orternas attraktivitet.

Ledarsidan argumenterar för en lösning att ha kvar järnvägen i centrum med befintlig plats som station. Om det innebär rivna hus för att åstadkomma så är det pris att betala för att ge Hudiksvall goda möjligheter till stadsutveckling i ett hundraårsperspektiv..

Det är något oklart vilket alternativ Miljöpartiet syftar på i insändaren, om det är något av Sigurd Melins förslag eller något annat. Trafikverket har dock gjort tummen ned åt Melins förslag tidigare eftersom det finns en risk att persontrafiken drabbas av en flaskhals, tillgången till dubbelspår för persontrafik anses avgörande.

I slutet av året väntas Trafikverket ta beslut om vilken korridor dubbelspåret mellan Gävle och Sundsvall ska få. Det gör att det i praktiken står mellan centrum eller västlig dragning, och västlig är precis det som både majoriteten i kommunstyrelsen och undertecknad vill undvika. Frågan är vad Miljöpartiet föredrar av de val som Trafikverket bedömer som relevanta.

Patrik Oksanen

politisk redaktör

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons