Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När får vi diskutera skolfrågor?

Riksdagen beslutade 21 oktober om en ny reform för gymnasieskolan. Ändringarna börjar gälla redan 1 mars 2010 och det är något som ordförande i BUN, inte känner till? Ett så stort beslut har helt gått förbi de styrande inom skolan i Ljusdal!

Annons

Vid senaste fullmäktigemötet informerades om granskningsrapporten gjord av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. När rapporten för några veckor sedan behandlades i kommunstyrelsen var enigheten stor om att kritiken i rapporten var så allvarlig att de ansvariga inom skolans område skulle bjudas in för att vidareutveckla vilka åtgärder som vidtagits.

Granskningen var genomförd på beställning av kommunens revisorer till en kostnad av 300 000 kronor. Kommunens revisorer har varken tid eller ekonomiska resurser för att genomföra en så grundläggande granskning men bedömde att skolan var ett område som borde granskas grundligt.

Rapporten riktar kritik till framför allt gymnasieskolan där den allvarligaste lyder så här: "Dokumenten strategisk handlingsplan och pedagogisk plattform inte är förankrad bland de anställda. Uppdraget för varje rektor var att tillsammans med sin personal ta fram en handlingsplan men gymnasiechefen tog själv på sig den uppgiften. Roll- och ansvarsfördelningen är mycket otydlig och arbetslagens ansvarsområden är också otydliga och saknar tydliga befogenheter."

När kommunfullmäktige antog budget för 2010 valde ordförande i barn- och utbildningsnämnden, BUN, att inte närvara. Hon hade inte heller informerat vice och andra vice ordförande i nämnden att hon inte hade för avsikt att närvara på budgetmötet. Det omöjliggjorde en debatt om de svårigheter som finns inom gymnasieskolan eftersom ingen fanns på plats som kunde svara på de frågor som ledamöterna hade och debatten uteblev.

När så granskningsrapporten i går låg på fullmäktiges bord påtalade ordförande Björn Brink att det inte var lämpligt med en skoldebatt. Nog blir man väl brydd? När ska fullmäktige ges tillfälle att diskutera de problem som finns inom gymnasieskolan? Inte när budgeten tas och inte när en dyr granskningsrapport redovisas?

Riksdagen beslutade 21 oktober om en ny reform för gymnasieskolan. Ändringarna börjar gälla redan 1 mars 2010 och det är något som ordförande i BUN, inte känner till? Ett så stort beslut har helt gått förbi de styrande inom skolan i Ljusdal! En förvaltningschef som inte redan nu tagit initiativ till att förbereda de förändringar som den nya reformen kräver! Man blir brydd ytterligare en gång! Kan det vara möjligt att de ansvariga för skolan i Ljusdal helt missat att en så stor reform ska genomföras den 1 juli 2011? Det kan väl inte vara möjligt?

Vi har lämnat in en begäran till kommunfullmäktige om en skolpolitisk debatt. Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink har hittills anammat mycket av det arbetssätt som finns inom landstinget. Där kan ledamöterna begära särskilda debatter i angelägna frågor och det är därför vår förhoppning att det även går att genomföra i kommunens fullmäktige.

Yvonne Oscarsson (V)

Bodil Eriksson (FP)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons