Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Myndigheter sköter inte tillgänglighetsarbetet

Patrik är hörselskadad och har stämt möte med en handläggare på en myndighet som saknar hörselteknisk utrustning. Karin kan inte söka jobb på en myndighet eftersom där inte finns en toalett som rymmer en eldriven rullstol.

Annons

Julia är utvecklingsstörd och kan inte ta del av informationen på ett museums webbplats eftersom den saknar text på lättläst svenska.

Att inte kunna besöka en myndighet. Att inte kunna arbeta på en myndighet. Att inte känna sig välkommen. Så ser situationen ut för ett stort antal personer i Sverige som har en funktionsnedsättning. Detta trots att det sedan drygt tio år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på myndigheten och att besöka den.

Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, har uppdraget att följa upp i vilken utsträckning myndigheterna lever upp till förordningen. I en ny enkätundersökning konstaterar vi att endast fem av 261 myndigheter uppfyller våra 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet.

Ingen polismyndighet, domstol, museum, länsstyrelse, högskola eller universitet lever upp till kraven. Drygt var tredje myndighet uppfyller inte ens hälften av kriterierna. Ett 50-tal myndigheter har till och med backat i tillgänglighetsarbetet.

Men det finns ljusglimtar; hälften av myndigheterna har trots allt tagit ett steg framåt. Enskilda myndigheter, som exempelvis Kungliga Biblioteket och Arbetsförmedlingen, har gjort stora framsteg.

Det kan inte nog understrykas vilken betydelse myndigheterna har att vara ett föredöme för andra när det gäller tillgängligheten. Varför ska företaget X och Y förbättra sin tillgänglighet om staten inte lyckas?

Dessutom står Sverige inför en generationsväxling. Andelen av befolkningen som är över 65 år kommer att öka kraftigt under detta årtionde. Det innebär att en större del av befolkningen ska försörjas av en allt mindre del. Detta ställer krav på att vi tar tillvara alla människors kompetens på arbetsmarknaden. Vi har helt enkelt inte råd att välja bort personer med funktionsnedsättning. Även här kan myndigheter gå i främre ledet och föregå med gott exempel genom att skapa förutsättningar för alla att arbeta där. Statens ansvar är stort.

Inom kort förväntas regeringen att presentera sin strategi för den framtida funktionshinderspolitiken. På goda grunder kan vi anta att den fortsättningsvis kommer ställa höga krav på Sveriges myndigheter.

Vi på Handisam kommer att ta vårt ansvar och stötta dem i sitt tillgänglighetsarbete. Tillsammans kan vi ta ett avgörande kliv framåt. Men det kräver krafttag och en stor portion vilja. Eller som den danska författaren och designern Poul Henningsen så klokt sa: framtiden kommer av sig själv, framsteget gör det inte.

Carl Älfvåg

generaldirektör för Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons