Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP värnar inte om strandskyddet

En företrädare för Miljöpartiet påstår (26/5) att de alltid värnat om strandskyddet i Söderhamn.

Annons

Som stöd för detta hänvisas till grannkommunen Bollnäs, vilket kan tyckas vara märkligt i sammanhanget. Det intressanta borde vara vad gör MP lokalt för att värna strandskyddet? Trots allt är kuststräckan redan väldigt påverkad. Nej, just det absolut ingenting! Tvärtom har MP genom sin passiva hållning sanktionerat fortsatt exploatering av den mest exploaterade skärgården i länet på bekostnad av bevarandet av goda livsvillkor för växt- och djurliv och allemansrättslig tillgång. Trots en representant i miljönämnden har inga protester hörts. På hemsidan nämns heller ingenting om strandskyddet. En annan representant (31/1) påstår att vi i det närmaste har en oexploaterad kuststräcka. Denna villfarelse kanske kan förklaras med att det är en politisk flyttfågel från V. Om MP nu varit aktiva så hade ni sett hur exploateringsnämnden till och med frångått tidigare avslag och beviljar dispenser på löpande band utan någon som helst konsekvensbeskrivning. På senare år har det utvecklats en kommunal godtycklig praxis där precis allt är tillåtet. Detta kan Naturskyddsföreningen intyga. Vad har de upptäckt då? Jo, att miljönämnden ignorerat kommunekologens naturvårdsbedömning och i stället gjort om den, att nämnden tillåter miljöbrott inom strandskyddat område trots att miljönämnden är skyldig att göra en anmälan vid misstanke om miljöbrott, ja man till och anger ett begånget miljöbrott som ett särskilt skäl till att ge dispens. I vissa fall har man till och med ansett att en dispens inte är nödvändig för byggnation trots att miljölagstiftningen säger något helt annat. Därtill har Naturskyddsföreningen varit oerhört framgångsrik i samband med överklagningar, vilket tydligt påvisar vilken rättsröta som föreligger. Söderhamn ligger i topp 5 i Sverige år 2010 för över antalet beviljade dispenser, vilket inte är undra på då väl underbyggd lagtext helt satts ur spel. Att reglerna i plan- och bygglagstiftningen nu skärps är välkommet då kraven på inlämnat beslutsunderlag i kommunen är sanslöst lågt ställda, vilket gett upphov till missbruk. Det är mycket positivt att kontrollfunktionen skärps eftersom det råder vilda västern. Så ser det ut i verkligheten och det är bara positivt att handläggarna nu måste göra tillsynsbesök för att säkerställa att allt går rätt till. Skattebetalare ska inte subventionera kostnaden för handläggningen av ansökningarna. Det är bara att öka kostnadstäckningsgraden, vilket man gör genom att höja taxan. Det är också positivt att sanktionsavgiften kraftigt höjs för svartbyggen och att avgiften tillfaller kommunen i stället för som tidigare staten. Det finns redan i dag kommuner som ägnar dagar åt att endast handlägga misstänkta svartbyggen. Nu ges kommunerna möjlighet att ta betalt för tillsynen

För rättssäkra beslut

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons