Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Motivera era beslut

Allmänhetens tilltro till myndigheternas kompetens och objektivitet kräver att myndigheterna kan visa att besluten är väl underbyggda. Kravet på att beslut måste motiveras främjar en noggrann och saklig prövning.

Annons

Den 13 februari kunde vi i Söderhamns-Kuriren läsa om länsstyrelsens i Gävleborgs län allvarliga kritik mot bygg- och miljöavdelningen i Söderhamn. Utredningen visade på betydande brister med flera hundra pågående ärenden samt på personalbrist.

Då är frågan om den kommunala myndigheten över huvud taget ska få bedriva prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.

Enligt nuvarande bygg- och miljöchef ska länsstyrelsens rapport upp i bygg- och miljönämnden med ett förslag på åtgärdspaket. Samme chef har tidigare även fått i uppdrag av nämnden att kvalitetssäkra verksamhetens arbete.

Länsstyrelsens påpekade brister och nämndens nedmontering av personalstyrkan är ingen nyhet utan är en lång och tråkigt historia som pågått i flera år. Redan 2006 granskades dåvarande bygg-, miljö-, och räddningsnämnden av riksdagens ombudsmän – JO, vilka konstaterade bland annat följande brister. Antalet pågående miljöärenden var 2 200 vilket JO ansåg att nämnden borde göra en genomgång av såväl bygg- som miljödiariet.

Ärenden som inkommer ska alltid avslutas genom ett formligt beslut vilket sällan skedde. En annan allvarlig brist var att många beslut saknade motivering. Härav följer att motiveringsskyldighet i allmänhet föreligger om myndigheten har avslagit vad sökanden begärt. Om nämnden har beviljat vad sökanden begärt men beslutet går andra parter emot föreligger också motiveringsskyldighet. För den som berörs av ett beslut är det viktigt att myndigheten redovisar hur den har kommit fram till sitt beslut.

Endast om skälen redovisas öppet har den som beslutet rör möjlighet att förstå varför myndigheten har beslutat på visst sätt, hur fakta och bevisning värderats och hur gällande bestämmelser har tillämpats.

En upplysande motivering kan antingen övertyga den som berörs om att beslutet är riktigt eller ge honom eller henne underlag för ett överklagande.

Allmänhetens tilltro till myndigheternas kompetens och objektivitet kräver att myndigheterna kan visa att besluten är väl underbyggda. Kravet på att beslut måste motiveras främjar en noggrann och saklig prövning. Det framgick också att det fanns påtagliga brister när det gällde dokumentationen. Platsbesök och muntliga kontakter dokumenterades ej.

JO ansåg att dokumentationen ska vara utförd på ett sådant sätt att den inte lätt kan utplånas samt vara daterad och signerad. Ur rättssäkerhetssynpunkt är detta enormt viktigt. Delegationsrätten fick också kritik att prövningen delades upp mellan nämnd och delegat.

Ett sådant tillvägagångssätt är inte förenligt med gällande regler och de principer som de vilar på. Inte minst har saken betydelse för frågan om ansvaret – ytterst straffrättsligt – för det beslut som slutligt meddelas, men även för att klargöra vilket beslut som gäller i fråga om giltighet eller överklagande.

Bekymrad

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons