Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderaterna ökar jobb för unga

Världen har gått igenom en djup lågkonjunktur. Detta påverkar även Sverige och våra företag. Vi ska inte ropa faran över, men vi har börjat se resultatet av alliansregeringens hantering av finanskrisen.

Annons

Sverige är ett av de få länder som klarar EU:s budgetmål. Vi rankas som en av västvärldens mest konkurrenskraftiga ekonomier, och vi spås ha en tillväxt långt över de flesta andra länder i Europa.

I kriser stiger arbetslöshet och särskilt för unga. Det är ett allvarligt problem både för de som saknar jobb, men också för samhället. Nya moderaterna sätter därför jobbskapandet, och en tydlig arbetslinje, i främsta rummet.

Majvor Westberg Jönsson (S) vill dock försöka påskina (10/8) att vi saknar åtgärder för att motverka hög ungdomsarbetslöshet. Inget kan vara mer fel. Låt oss ge landets ungdomar fyra tydliga besked inför höstens val: för det första lovar vi att behålla den halverade arbetsgivaravgiften för att anställa unga under 26 år.

Vi har svårt att förstå hur Mona Sahlins önskan om fördubblad arbetsgivaravgift kan skapa fler jobb. För långtidsarbetslösa ungdomar anser vi att arbetsgivaravgiften ska vara ännu lägre, och att nystartsjobb för unga blir kvar.

För det andra anser vi att skolan är helt avgörande för ungas möjligheter till jobb. Alla elever ska få det stöd de behöver, för att slutföra sina studier med fullständiga betyg. Vi ser vidare att ett lärlingssystem behöver utvecklas, så att kontakten mellan skolan och arbetslivet blir tydligare.

Det är viktigt att unga ska få pröva på, och visa upp sig på arbetsmarknaden tidigare. För det tredje kommer vi att erbjuda goda möjligheter till utbildning. Högskolan i Gävle har av regeringen tilldelats mer än dubbelt så många platser än vad som i dagsläget fylls. Det är framöver en framtidsfråga för Gävleborg att vår utbildningsnivå stiger. Vi vill även fortsätta att öka de yrkesinriktade programmen inom komvux.

För det fjärde vill vi öka ungas stöd att hitta jobb. Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer ska ännu mer individualiserat ge stöd, så att unga utan kontakter in på arbetsmarknaden kan hitta jobb. Vi erbjuder idag personliga jobbcoacher från dag ett, och därefter möjlighet till praktik.

Alliansen har sammantaget genomfört reformer som gör det mer lönsamt att arbeta, lättare och billigare att anställa, samt mer attraktivt att driva företag. Inför valet prioriterar alliansen aktiva insatser med jobbcoacher, lärlingsutbildningar och en bättre skola.

Den rödgröna oppositionen vill höja skatter för dem som arbetar, företag som anställer unga, samtidigt som de gör det mer lönsamt för höginkomsttagare att inte arbeta. I valet står arbetslinjen mot bidragslinjen.

Tomas Tobé (M)

Margareta B Kjellin (M)

Lars Beckman (M)

Ziita Eriksson (M)

kandidater till riksdagen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons