Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minska regelbördan för företagen

Allra viktigast inom regelförenklingsagendan är att lyssna till företagens egna erfarenheter och prioriteringar. Företagen behöver långsiktiga villkor. Ingen bättre än företagen själva vet hur regelbördan drabbar dem.

Annons

Nu är det återigen budgettider för regeringen. I år finns det kanske fler utmaningar än tidigare, på grund av den stora finansiella krisen. I kristider finns det många som anser sig ha kloka lösningar på hur ekonomin ska få fart igen. Det handlar ofta om dyra krispaket, att staten ska gå in som ägare till industrier och om stöd specifikt riktat till banker. Den gemensamma nämnaren är alltid att krispaketen kostar skattebetalarna oerhörda summor pengar.

Alla lösningar behöver dock inte vara lika dyra och medföra regleringar. Vad som vore en snabb, billig och elegant lösning är att införa rejäla regelförenklingar för företagen. Detta är en åtgärd som sänker både företagens och samhällets kostnader med betydande summor.

Dessutom kräver regelförenklingar inte något större utredningsarbete från statens sida, då de redan har många av verktygen på plats. Näringslivet har samlat ihop närmare 500 olika regelförenklingsförslag. Därutöver har såväl myndigheter som departement tagit fram förslag, där flertalet kan genomföras omgående, utan större kostnader eller svårigheter. Med andra ord är regelförenklingar både kostnadseffektivt och välgörande för de svenska företagens framtida konkurrenskraft.

Cirka hälften av regelbördan härrör från EU och det finns med ordförandeskapet stora möjligheter att lyfta regelförenklingar på både den nationella och europeiska agendan. Då regeringens målsättning att minska de administrativa regelkostnaderna för företagen varit en profilfråga under mandatperioden, bör dessa ambitioner även ta sig uttryck på den europeiska planhalvan.

Såväl EU-kommissionen som regeringar runt om i EU har påbörjat arbeten med att sänka företagens administrativa regelkostnader. Genomförs de redan utlovade regelförenklingarna sänks företagens regelkostnader, samtidigt som detta inte innebär någon större ekonomisk belastning för skattebetalarna. Vi lever i en global värld med en global konkurrens. Även EU behöver stärka sin konkurrenskraft gentemot andra delar i världen. Därför vore ett alternativt krispaket i form av kraftfulla regelförenklingar en betydligt mer konstruktiv lösning som dessutom inte drabbar den idag mycket ansträngda ekonomin.

Allra viktigast inom regelförenklingsagendan är att lyssna till företagens egna erfarenheter och prioriteringar. Företagen behöver långsiktiga villkor. Ingen bättre än företagen själva vet hur regelbördan drabbar dem, därför finns det mängder av kunskap för regelgivarna att hämta i verkligheten. Billigare, effektivare och smartare krispaket än att genomföra näringslivets egna regelförenklingsförslag är förmodligen svårt att finna. Därför är detta något för regeringen att beakta i budgetarbetet.

Jens Hedström

verkställande direktör Näringslivets regelnämnd, NNR

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons