Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljövinsten med avfallsimport är klart överdriven

Faktum är att de nya avfallsförbränningsanläggningarna tränger ut den helt utsläppsfria industriella restvärmen från fjärrvärmenäten.

Annons

Importera avfall, elda upp det i Sverige och gör miljön en tjänst. Det är budskapet i rapporten "Klimatpåverkan från import av brännbart avfall", som är utgiven av de kommunala avfallsförbrännarnas branschorganisation Avfall Sverige och Svensk Fjärrvärme. Rapporten försöker med påstådda miljövinster motivera den snabbt ökande avfallsimporten för förbränning. Dock stämmer inte kalkylerna på miljövinsten.

Alternativet är inte alltid deponering i ursprungslandet och dessutom ersätter det importerade avfallet i praktiken ofta industriell restvärme som då går till spillo alldeles i onödan. Det är viktigt att notera att i EU:s avfallslagstiftning bör avfall i första hand materialåtervinnas, inte förbrännas.

Vi håller med om att energiutvinning är en viktig behandlingsmetod. Däremot bromsar ohejdad avfallsförbränning utvecklingen av materialåtervinning och möjligheten att göra biogas av matavfallet.

Faktum är också att de nya avfallsförbränningsanläggningarna tränger ut den helt utsläppsfria industriella restvärmen från fjärrvärmenäten.

Fjärrvärmeföretag med egen sopförbränning prioriterar den egna värmeproduktionen från sopförbränning framför att ta tillvara restvärme från industrin. Resultatet är att restvärmen ofta går till spillo, vilket helt förstör miljökalkylen med sopimporten.

Regeringen har beslutat om att utreda en öppning av fjärrvärmemonopolet och då kommer värmen från sopförbränning att konkurrera med restvärme. När monopolet är borta försvinner den säkra avsättningen för sopvärmen och därmed förskjuts de ekonomiska kalkylerna för ny sopförbränning.

De senaste åren har kommunala avfalls- och fjärrvärmebolag runt om i landet snabbt byggt ut kapaciteten för avfallsförbränning, trots varningar om kommande överkapacitet. I rapporten står det att "Import av brännbart avfall har ökat under de senaste åren och importerat avfall har blivit ett allt viktigare bränsle i de svenska fjärrvärmesystemen." Enligt rapporten skulle en stor del av avfallet ha deponerats i ursprungslandet om Sverige inte importerade det. Men så är inte alltid fallet, och så kommer det inte heller att bli. I Norge, som huvuddelen av det importerade avfallet kommer ifrån, kommer deponiförbud att införas för "nedbrytbart avfall" efter den 1 juli i år. Det innebär att inget papper, trä eller matavfall får längre hamna på norska deponier. Så att jämföra den framtida miljövinsten med att avfallet annars deponeras i Norge är inte riktigt hela sanningen.

Det är ett ekonomiskt vågspel att riskera kommuninnevånarnas skattepengar för att investera i nya förbränningsanläggningar, vilka ibland är kalkylerade på import av avfall. I dag bygger Norge och Finland ut sin förbränningskapacitet, Polen och de Baltiska länderna vill troligtvis göra det samma. Det är oerhört viktigt att även begrunda hur förbränning av importerat avfall kommer att påverkas när fjärrvärmemonopolet avskaffas.

Viveke Ihd

Ansvarig miljö/utveckling

Återvinningsindustrierna

 

Carl-Erik Holmqvist

Industrigruppen Återvunnen Energi

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons