Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljonunderskott måste beaktas

Kommunens uppdrag är att bedriva skola av god kvalitet för elevernas och för skolans egen skull. De arbetstillfällen som skapas av skolans verksamhet är naturligtvis viktiga för kommunen men vi får för den skull inte blunda för nödvändiga effektiviseringar och anpassningar.

Annons

Höghammarskolan är en av landets främsta gymnasiesärskolor, troligen den allra bästa. Ambitionen är naturligtvis att Höghammarskolan även i framtiden ska vara landets bästa gymnasiesärskola. Den utvecklar vi tillsammans genom att se möjligheterna.

Gymnasiesärskoleutredningens betänkande (SOU 2011:8) ger Höghammarskolan stora möjligheter bland annat genom att möjliggöra program med riksintag inom framför allt idrott men även andra program kan ha riksintag. De ekonomiska problemen på Höghammarskolan har sin orsak i att man inte anpassat verksamheten till beslutet från 2009 att sänka elevavgifterna och att man inte tillräckligt snabbt anpassat verksamheten till ett vikande elevunderlag.

Det finns inga nya politiska förslag att slå samman Höghammarskolan med Torsbergsgymnasiet. Det handlar om att fastställa och verkställa tidigare fattade beslut. Anledningen till att jag gick i taket när jag delgavs den ekonomiska rapporten för årets första två månader är att ingenting i bokslutet för 2010 varnar för stora underskott för Höghammarskolan 2011. Man skriver i bokslutet ”Höghammarskolan arbetar för att behålla sitt elevunderlag samt att effektivisera verksamheten med bibehållen kvalitet”. Bokslutet togs på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari. Drygt en månad senare redovisas en ekonomisk rapport där Höghammarskolan efter två månader redovisar miljonunderskott och en prognos som pekar mot ett underskott på nästan tolv miljoner kronor innan årets slut. Vi politiker har tillsammans med lärare och ledningen på Höghammarskolan en viktig uppgift att reda ut de ekonomiska problemen och att utveckla verksamheten så att den möter elevernas behov på bästa sätt.

Jan Lahenkorva (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons