Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Medskog en valfråga

Debatten om hur Medskogsområdet i korsningen nya E 4/riksväg 84 har varit intensiv på insändarsidorna och vid de samrådsmöten som kommunen arrangerat.

Annons

Vad frågan gäller är om den detaljplan för området som kommunfullmäktige i enighet antog så sent som i maj 2011 ska ändras eller inte.

Denna detaljplan togs fram för att vid denna strategiska vägkorsning kunna etablera trafik- och trafikantservice, kontor och industri. Det företag som köpte markområdet Roph Invest AB hade en plan att på denna plats också skapa ett centrum för forskning och utveckling inom hydraulik. Detta drivs i dag vidare inom det nystartade initiativet Hudiksvalls Hydraulikkluster. Ett mycket bra initiativ enligt min mening.

Det som är gåtfullt i dagens diskussion om planeringen av Medskogsområdet är att vissa ledande politiker och flera partier nu förefaller att hastigt ha svängt i synen på hur vår stad ska utvecklas.

I valrörelsen 2010 gick partier och politiker till val på program och visioner för hur Hudiksvall ska utvecklas. Inte ett enda parti och inte någon enskild politiker som kandiderade presenterade en idé om ett handelscentrum på Medskog.

Och så sent som i maj 2011 var partierna i fullmäktige helt eniga om att hålla fast vid den policy som tillämpats i bred politisk enighet under årtionden, att inte släppa fram handel och varuhus i stormarknader utanför staden.

Det kommunala planmonopolet finns ju till för just detta. Kommunfullmäktige ska genom översiktsplaner och därefter i detaljplaner kunna styra hur man vill att kommunen ska utvecklas, var industrier och kontor lämpligen kan etableras, var handel kan bedrivas och var bostäder ska byggas. För alla parter är det självklart en poäng med en genomtänkt och långsiktig planering som inte förändras med kort varsel och utan att väljarna får tillfälle att komma till tals.

Därför är det så bra att en samrådsrunda nu genomförts. Och här verkar opinionen ha varit entydigt kritisk till att släppa fram handel i Medskogsområdet. Särskilt glädjande att eleverna på Bromangymnasiet vill ha en levande stadskärna och inte ett externt handelscentrum som bygger på mera bilåkande och är i strid med kommunens motto om att vara en miljömedveten ekokommun.

Om det ändå finns partier och politiker som vill genomdriva planändring av Medskog menar jag att det är ett anständighetskrav att då låta detta bli en viktig fråga i valrörelsen 2014. Då får partier och politiker bekänna färg och kommuninvånarna får möjlighet att välja därefter. Men att nu släppa fram externhandel som så drastiskt kan förändra förutsättningarna inte bara för stadens hjärta och centrumhandeln utan också för kommundelarnas livsmedelsbutiker vore demokratiskt mycket tvivelaktigt.

Sven Bergström (C), ledamot av kommunfullmäktige, Forsa

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons