Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Måsarna vid Björktjäratjärn är en sanitär olägenhet

Björktjäratjärn har i flera år invaderats av en allt större mängd av "skrikmåsar".

Annons

Måsarna för ett herrans oväsen dag som natt och jagar katter och små hundar.

De flyger runt husen i närheten och skiter ner allt: bilar, lekplatser trädgårdar med mera.

Detta är ett stort sanitärt problem!

Förra året föreslogs en del åtgärder, men inget har hänt. Vassen, slyet och träden bara växer och möjliggör en ökad invasion av dessa skrikande individer.

Det finns säkert kapabla tjänstemän och politiker i Bollnäs kommun som kan besluta och åtgärda detta!

Lars Altberg och ett stort antal grannar

Bollnäs kommun svarar:

Under de senaste åren har klagomålen till Bollnäs kommun om störande måsar invid Björktjäratjärnen ökat något år för år. Fram till denna sommar har de rapporterade störningarna från måsarna bedömts ligga under den nivå då kommunen som markägare har skyldighet enligt miljöbalken att åtgärda problemet.

Med rapporter om ökade störningar av måsar som grund kommer vi att vidta två åtgärder. Dels kommer vi att anlita en oberoende part som bedömer storleken på måsarnas störning i området. Vi kommer också parallellt att låta inventera tjärnen och dess omgivningar avseende andra fåglar och djur. Detta för att se vilka åtgärder mot måsars häckning som eventuellt kan vara aktuella utan att försämra livsbetingelser för andra arter. Resultaten från dessa inventeringar kommer att ligga till grund för beslut om eventuella åtgärder.

Det pågår sedan tidigare ett arbete med att ta fram åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i tjärnen med syfte att minska igenväxningen. I dagsläget finns inte budgeterade investeringsmedel för att genomföra åtgärderna i sin helhet. I stället planerar vi att snarast, inom ramen för underhåll återställa utloppet, för bättre omsättning av vattnet i tjärnen.

Per Molin

fastighetschef

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons