Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Märkliga räkningar för p-platser

Vad är rätt eller fel? Ja, det kan man undra när det gäller hyresavtal för parkeringsplatser i Bollnäs kommun.

Annons

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2010 ska avgifter för kommunen tillhandahållna parkeringsplatser följa Skatteverkets regler samt att avgiften ska täcka verklig kostnad. Varför tog det då ett helt år för teknik- och fritidsnämnden att besluta om höjda avgifter, och dessutom skicka ut fakturering innan beslut tagits? Den fakturering som skulle betalas den 30 september i år är väl ändå ett avtal för den här säsongen. Men enligt teknik- och fritidsnämnden kan man i efterhand besluta om att höja avgiften ytterligare. Det liknar jag med att om man köper en vara som i dag kostar 430 kronor måste jag gå in och betala 430 kronor till för i morgon. Den 12 september 2011 beslutade teknik- och fritidsnämnden att höja avgiften till det dubbla, men faktureringen på den gamla summan hade de redan skickat ut och den skulle vara betald den sista september 2011. En vecka efter det kommer ett brev nerdimpande i postlådan om att de vill ha mer pengar i hyra för motorvärmare. Enligt konsumentvägledaren i Bollnäs kommun har man inte rätt att göra så här. Ska man betala den verkliga kostnaden så borde kommunen ha ett annat system. Nu får man betala från sista september till sista mars trots att man bara använder den få dagar under december–mars. Vad är då verklig kostnad?

Kerstin Olsson

Svar: Bakgrunden till detta är följande: Beslutet avsåg i första hand de nyanlagda p-platserna vid Stadshuset där vi ville få ta ut rätt kostnader innan vi började bygga om dessa. Detta gav fullmäktige oss tillåtelse att göra 2010, det vill säga få täckning för vara kostnader. På grund av personalbrist så kom arbetet med övriga områden i gång först under våren/sommaren 2011 då vi fick in nyanställda. Ett arbete med områdesindelning med två prisnivåer (taxor) utifrån läge togs fram och beslutet togs i nämnden under hösten (12 september). För att inte avierna skulle komma ut för sent skickades det gamla beloppet ut. Vi visste inte vad beslutet i nämnden skulle bli innan, det vill säga den nya taxan. Vi skickade därefter ut ett brev som förklarade vårt agerande och hoppades på överseende. Detta har medfört extrajobb för oss men också en höjning till en nivå som Skatteverket framför i sina regler avseende tillhandahållande av motorvärmarplatser. Vårt agerande har ej haft något annat syfte än att göra lika över kommunen och att den faktiska kostnaden ska belasta kunden.

Anders  Anders Aune

förvaltningschef, teknik-, service- och fritidsförvaltningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons