Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många utmaningar och många önskemål

En kommun i utveckling har stora utmaningar framför sig. Ökat behov av omsorg om de äldre och minskande barnkullar vet vi om.

Annons

En världsekonomi som går mellan hög- och lågkonjunktur i allt snabbare cykler. I vår kommun, Ovanåker, har vi dessutom två tätorter som bägge är lika viktiga och kräver ungefär samma satsningar. Kommunens budget ska varje år sluta med noll. Inget överskott och inget underskott förutom det som kallas god ekonomisk hushållning (cirka två procent) överskott.

Miljökonsekvenserna av det sätt vi lever blir allt tydligare och vi kommer att få allt svårare att klara infrastrukturen och de kostnader som den för med sig.

Ny teknik ser dagens ljus varje dag och kommunerna måste hänga med.

När en kommun eller landsting investerar för framtiden kallas det risk och slöseri medan om ett företag gör sammalunda så kallas det framtidstro. Det är synsätt som måste ändras.

Tittar man på hur strukturerna på skola, äldreomsorg och infrastruktur ser ut så är de skapade utifrån hur vårt samhälle såg ut för 30 år sedan. Dessa strukturer har vårdats och moderniserats men är ändå inte ändamålsenliga. Om vi skulle låta arkitekter och stadsplanerare starta från noll skulle knappast våra kommuner se ut som i dag.

En skola anpassad för dem som har det svårast är en skola som är bra för alla, ett äldreboende som är anpassat efter dem som behöver mest tillsyn och mest omsorg är också bra för alla. När det ges förslag om indragningar till förmån för något angeläget så får ofta särintressen med starka röster leda debatten både i media och på insändarsidorna. Populismen frodas och de som debatterar sina särintressen upplevs som starka.

Vad är lösningen då?

Allt färre måste göra allt mer. Detta utan att ”bränna ut sig”. Jag tror att ny teknik, långsiktig planering och ett smart byggande med miljö och arbetsmiljö i fokus kan avhjälpa många av de utmaningar vi har framför oss.

Jag föredrar att se ljust på framtiden och tror mig veta att de politiker som i dag verkar och är beredda att ta ansvar har medborgarnas bästa för ögonen. De som tror något annat är välkomna in i föreningslivet och bidra med kunskaper och kompetens.

Jan-Åke Lindgren (S) Ovanåker

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons