Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Malin Lernfelt blandar ihop åsikter med fakta

Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, Kungälvs kommun, och Roger Säljö, seniorprofessor Göteborgs universitet, i ett genmäle på en ledare av Malin Lernfelt, som ger Svar direkt.

Annons

Sverige och Europa behöver ökad kunskap och fler verktyg som på riktigt fungerar för att motverka våldsbejakande extremism bland våra barn, ungdomar, i skolan och i samhället. Därför är det olyckligt att Lernfelt blandar ihop åsikter med fakta i en ledare publicerad 26 mars . Vi vill förtydliga att Toleransprojektet i Kungälvs kommun bedrivits i över 20 år oavsett politisk majoritet och utifrån ett politiskt uppdrag att motverka rekrytering till vitmaktmiljöer och från 2006 också andra kriminella miljöer från vilka bland annat rekrytering till våldsutövande islamism ägt rum.

Verksamheten har stöd i skollag, läroplan och socialtjänstlagen. Skolverket och Skolinspektionen har gjort tillsyn vid flera tillfällen och då konstaterat att arbetet är ett föredöme. Vidare har verksamheten utvärderats av forskare från Örebros universitet och University of Oxford som en del av ett treårigt forskningsprojekt, vilket visar på mycket goda resultat. Den förra Alliansregeringen gav ett omfattande stöd till Kungälvs kommun att utbilda lärare, social- och ungdomsarbetare i andra svenska kommuner om våra erfarenheter, något vi gjorde ihop med Göteborgs universitet.

Samverkan med just Göteborgs universitet har funnits från start vilket är orsaken till att Kungälvs kommun ställde sig bakom en ansökan från Göteborgs universitet till utbildningsdepartementet om att få inrätta ett nationellt resurscenter för att utveckla kunskaper om hur samhället kan förebygga rekrytering till våldsutövade ideologier och rasistiska organisationer. Därmed är påståendet om att regeringen placerat institutet vid Göteborgs universitet som ett "illa dolt försök av regeringen Löfven att omvandla politik till vetenskap" direkt felaktigt.

Tvärtom, arbetet mot våldsbejakande extremism är mycket angeläget och kräver en saklig debatt som grundar sig i fakta och vi ser framemot att er ledarsida lyfter fram konstruktiva förslag på metoder som kan hjälpa samhället att bemöta utmaningen från dessa våldsmiljöer. Det vore mycket mer välkommet än rallarsvingar mot enskilda tjänstemän. 

Miguel Odhner (S)

kommunstyrelsens ordförande, Kungälvs kommun

Roger Säljö

seniorprofessor Göteborgs universitet

Svar direkt

Att Sverige och Europa behöver ökad kunskap för att motverka våldsbejakande extremism är jag den första att hålla med om. Det är därför jag finner Segerstedtinstitutets bristande vetenskapliga förankring och vänsterpolitiska agenda så allvarlig. Angående utvärderingen vid Örebro universitet som skribenterna hänvisar till säger Segerstedtinstitutets tillförordnade föreståndare, tillika Toleransprojektets grundare, Christer Mattson följande om denna i en intervju i GP i höstas: "Det finns inga forskare som har följt eleverna. Vi har gjort våra egna uppföljningar och utvärderingar. Vi vet att det fungerar". 

Det är anmärkningsvärt. Likaså att ett institut av det här slaget leds av en icke disputerad individ vars doktorandprojekt fick underkänt i etikprövningsnämnden. Bara det säger en del om metodens och därmed själva institutets bristfällighet. 

Att beskylla mig för att ge rallarsvingar eller blanda ihop åsikter och fakta är ett bekvämt sätt för Odhner och Säljö att slippa ta diskussionen om den massiva kritik som riktats mot Segerstedtinstitutet. Jag förstår dem. Men fakta tala för sig själv. Segerstedtinstitutets verksamhet handlar mer om politik än om vetenskap.

Malin Lernfelt

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons