Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lugn och ro ökar studieresultaten

Media rapporterar allt oftare om en tilltagande och oroande ökning av olika former av trakasserier inom skolan. Av den anledningen borde uppsatsen ”The spreading of disorder” (Lindenberg med flera 2008) vara mycket intressant.

Annons

Det är en noggrant genomförd undersökning med resultat som borde vara något som den svenska skolan skulle kunna ta lärdom av. Man visar i detta arbete att när en medveten norm inte gäller i praktiken kommer många individer att bryta mot denna norm.

Om man applicerar detta förhållande på skolans värld och miljö betyder det att om mindre förseelser accepteras av lärare, skolledning eller rektor kommer all annan oordning också att öka. Detta i sin tur leder till att elever inte tycker det spelar någon roll om man till exempel kommer för sent, beter sig illa mot personal eller utsätter kamrater för mobbning.

Det är därför svårt att begripa att de svenska skolmyndigheterna har en sådan vag syn på hur ordning och reda i en skola ska upprätthållas. Skolledningar som verkligen tagit tag i detta enorma ständigt ökande problem har väldigt ofta fått tillrättavisningar av myndigheten utan att i gengäld ha fått anvisningar om hur allvarliga ordningsproblem skall tacklas. Sådant (samt mycket annat för övrigt) överlåtes åt respektive skola att ta hand om. Och när väl problemen tagits hand om blir reaktionen från myndigheten inte allför sällan negativ respons.

Det är därför viktigt att de som bestämmer över skolan i detta land vet mer än vad som är fallet i nuläget om hur hjärnan fungerar vid inlärning. Hjärnans arbetsminne måste få fungera ostört om en inlärning ska kunna äga rum (professor Martin Ingvar). Om olika störande moment ständigt inträffar i klassrummet, skrik och oväsen, sena ankomster, spring ut och in i klassrummet, då kan ingen inlärning att tala om ske. Samma sak gäller den elev som hela tiden måste sitta och vara rädd för vilka otrevligheter han/hon skulle kunna råka ut för under till exempel kommande rast. Hjärnan kämpar hela tiden mot den fara som väntar, en effektiv inlärningsblockering inträffar.

Med tanke på de enorma summor som satsas på den svenska skolan varje år borde de mer än katastrofalt usla resultaten som skolan fått vidkännas i de ansedda internationella mätningarna PISA (Programme for International Student Assessment, och TIMSS (Trends in International Mathematics and Sciences Study) vara mer än enbart en tankeställare. Det kan inte uteslutas att resultaten skulle kunna vara väsentligt bättre om eleverna fick arbeta i en miljö präglad av ordning och reda med fast och tydlig ledning samt med ett icke obetydligt nedskuret antal sidoaktiviteter som bara stör en invand struktur (se Åsa Soranders bok om den finska skolans goda resultat Sisu i klassrummet, 2009).

Björn Cobdal

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons