Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ljusnan som forskningsälv

Jan Lahenkorva (S) bemöter Marco Blixts, fiskeansvarig på Fortum, inlägg den 3 november.

Annons

Vi befinner oss i en brytningstid där insikten om behovet av omställning växer. Nya mer hållbara energikällor och energiproduktion efterfrågas. Vattenkraften räknas av många som en förnybar energikälla. Men är den långsiktigt hållbar? Utan fiskvägar och med en ofta allt för aggressiv korttidsreglering innebär varje vattenkraftverk idag ett förstört ekologiskt system.

Vattenkraft som saknar fiskvägar kan därför inte definieras som hållbar. Idag finns såväl kunnande som teknik för att miljöanpassa vattenkraften. Det som saknas är politisk vilja. Rädslan för elbrist efter kärnkraftavvecklingen och el från smutsigare produktionsmetoder hämmar viljan att miljöanpassa vattenkraften. Genom Hälsingland län rinner Ljusnan och Voxnan. Viktiga älvar för vattenkraftproduktion, men också viktiga älvar för oss som bor och lever efter Ljusnan och Voxnan. Elforsks forskningsrapport "Vattenkraft – miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten" från 2010 visar att det skulle vara möjligt att med bibehållen vattenkraftproduktion återskapa fiskvandringsvägar upp till laxens naturliga vandringshinder vid Laforsen.

Det är alltså tvärtom vad Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum hävdar i sin insändare (3/11) möjligt att i Ljusnan återskapa livskraftiga bestånd av lax. Låt oss därför arbeta för att Ljusnan och Voxnan får bli de älvar där man omsätter forskning till praktik, där man anlägger fiskvägar, utvärderar och vid behov bygger om fiskvägarna för optimal funktion, där man forskar fram den bästa balansen mellan effektiv vattenkraftproduktion och skonsam reglering av ett älvsystem upp till laxens naturliga vandringshinder och där man öppnar upp de viktiga sidovattendragen för fiskvandring. En samling runt ett helt älvsystem finns mig veterligen inte i Sverige i dag. Däremot finns en hel del kunskap runt enstaka objekt, där Stornorrfors i Umeälven är det kanske främsta exemplet. Ljusnan/Voxnan och dess sidovattendrag skulle kunna bli en viktig kunskapsbank i den för framtiden nödvändiga miljöanpassningen av vattenkraften.

Jan Lahenkorva (S)

ledamot Bollnäs kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons