Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt oss hoppas att vi kan samarbeta för bra fiskeförhållanden

Slutreplik av Marco Blixt på inlägg från Jan Lahenkorva (4/11), Tomas Frisk (12/11), Olof Jonsson (13/11) samt Jonas Engberg (16/11):

Annons

Flera av insändarna hänvisar till en forskningsrapport som påstås visa att det skulle gå att återskapa livskraftiga bestånd av lax i Ljusnan. Detta är en felaktig tolkning av rapportens resultat. I rapporten ges en förenklad beskrivning av vad det så kallade 2+1-konceptet innebär, nämligen att de två nedersta kraftverken i Ljusnan rivs ut och att ytterligare turbiner installeras vid Laforsen. En av slutsatserna som följer är att det bedömts vara "ogörligt" att få upp lax i Ljusnan utan att bland annat tvingas riva ut ett antal kraftverk.

Lahenkorva lyfter fram den nya fiskvägen vid Stornorrfors kraftverk i Umeälven som ett exempel på ett enstaka objekt där det finns en hel del kunskap att hämta. Om vi applicerar den totala effektivitet som den  uppnått som bäst för uppströmsvandrande lax (cirka 50 procent) på de sju kraftverk som finns kvar upp till Mellanljusnan efter att de två nedersta rivits, ja då når endast cirka 0,8 procent (8 av 1000 laxar) sitt lekområde.

Den enda platsen i världen där man fullt ut försökt "miljöanpassa" en kraftigt utbyggd älv med syfte att återetablera livskraftiga populationer av vild lax "no matter the cost" är Columbiafloden i USA. När man påbörjade projektet var åtta av tio laxar odlade. Idag, drygt 20 år och cirka 15 miljarder dollar senare, är fortfarande åtta av tio odlade och man ligger långt ifrån målet att få till stånd livskraftiga laxpopulationer. De som betalar notan för denna miljardrullning, elkonsumenter och skattebetalare, kräver nu att resurserna används till åtgärder som fungerar. Många experter menar att det enda som återstår att göra är att riva ut kraftverken.

Tranås Energi förs fram som ett bolag som miljöanpassar sin verksamhet. All heder åt Tranås Energis miljöarbete, men det är också viktigt att känna till sammanhanget. Tranås Energi bedriver småskalig vattenkraftproduktion i form av tre minikraftverk. Flera miljöorganisationer ställer i dag krav på utrivning och återställning av den här typen av småskaliga anläggningar eftersom elproduktionen inte bedöms stå i proportion till den miljöskada som åsamkas.

För Tranås Energis del innebär detta således att de borde riva ut sina minikraftverk. Nu har de i stället valt att "miljöanpassa" dessa vilket hittills inneburit att det finns en fiskväg för uppströmsvandrande fisk anlagd vid ett av de tre verken. Fiskvägen finansierades i sin helhet av Naturvårdsverket, det vill säga via skattemedel. Men mindre vattendrag med liten regleringsgrad och höga naturvärden skall absolut prioriteras i åtgärdsarbetet, där har Fortum och Tranås Energi samma inställning. Låt oss nu hoppas att vi kan samarbeta och faktiskt få till stånd bra och vettiga fiskevårdsåtgärder i Ljusnans vattensystem också.

Marco Blixt

fiskeansvarig, Fortum Generation AB

I och med detta inlägg avslutar vi debatten om lax och Ljusnan i papperstidningen. Eventuella ytterligare inlägg publicerar vi på helahälsingland.se.

Insänt

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons