Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt bevarandet av Sveriges gammelskogar bli en valfråga

För bevarande av den biologiska mångfalden krävs även att omvandlingen av vanlig skog till barrträdsmonokulturer hejdas. Plantering med enbart ett trädslag bör förbjudas, i stället bör ny blandskog återskapas.

Annons

I tidskriften Nature publicerades nyligen (24/9, volym 461) en artikel där forskare från olika länder graderade mänsklig påverkan på jordklotet. Klimatpåverkan, ökad kvävebelastning och utarmningen av biologisk mångfald klassades som de tre mest akuta globala miljöhoten. I vårt land utgör den fortsatta avverkningen av gammal skog det största direkta hotet mot biologisk mångfald.

Gammelskogen kan sägas vara vårt lands korallrev – det är där de sällsynta arterna finns kvar – lavskrikan, den tretåiga hackspetten. Bevarandet av en levande natur åt barnen, de kommande generationerna, bör överlag ges högre prioritet. Framtidens människor kan komma att fråga sig varför vi tillät skogbolagen att skövla de sista resterna av den gamla skogen i Sverige under 2000- talets början.

Här och var, ofta med flera mils avstånd, finns små områden gammelskog kvar. På satellitbilder framträder dessa som små öar i ett landskap som i övrigt domineras av kalhyggen och barrträdsplantager i olika åldersstadier.

Öarna med gammal skog bör fridlysas. Planerade avverkningar bör stoppas, även där vägar in mot gammelskogen för uttransport av timmer har hunnit byggas.

Om en ny generell skyddslagstiftning införs finns fortfarande ett hopp om att riksdagens 16:e miljömål om bevarande av biologisk mångfald förverkligas. Den nya skogsskyddslagen bör utformas som jaktlagen, det vill säga att den övergripande regeln är fridlysning, undantaget de arter som får jagas. Det bör således bli en motsatt lagstiftning jämfört med miljöbalken som behandlar skydd av naturen, där den övergripande regeln är fortsatt exploatering och undantaget är skydd, till exempel i form av naturreservat.

För bevarande av den biologiska mångfalden krävs även att omvandlingen av vanlig skog till barrträdsmonokulturer hejdas. Plantering med enbart ett trädslag bör förbjudas, i stället bör ny blandskog återskapas. Befintliga tallmonokulturer bör genomgå ekologisk restaurering.

Andra miljöproblem, till exempel klimatpåverkan och övergödning av havet diskuteras. Hotet mot biologisk mångfald är det alltjämt ganska tyst om. Denna fråga bör i ökad utsträckning tas upp i undervisningen.

Inte minst viktigt är justeringar av den nuvarande utbildningen av jägmästare och biologer som ska arbeta inom skogssektorn. För gammelskogen är dock frågan akut, det handlar om att rädda det sista av det sista. I det fallet finns inte tid att invänta en omskolningsprocess, ny lagstiftning krävs omgående.

Bevarandet av gammelskogen bör bli en valfråga, att ett stopp på skövlingen ingår i förhandlingarna kring en ny regeringsbildning. Den tillträdande riksdagen bör sedan ta ett internationellt ansvar och snabbt agera i denna fråga.

Skydda Skogen

Stig-Olof Holm, ledamot

Viktor Säfve, ordförande

Amanda Tas, sekreterare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons