Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Las eller laglös

Kostenheten i Bollnäs kommun har tydligen en egen tolkning av las (Lagen om anställningsskydd). Vikarier utnyttjas till max vid sjukdom, semester och under sommarlov till den dag då vikarien har las-dagar som nästan räcker till en tillsvidareanställning.

Annons

Då börjar djungeltrumman ljuda till gurun Carina Englund på kostenheten: nu har vi en vikarie som är nära. Vi måste flytta den personen till en annan lista eller helt enkelt ta bort namnet. Vi kan skylla på ej utbildning eller att personen inte sköter jobbet etcetera. Mångårig vana vid jobbet det är inget att bry sig om.

Så plockar man bort vikarierna som är nära en tillsvidareanställning. Flera har kontaktat fackliga representanter, men där skyller man på olika anställningsformer med mera. De är också avlönade av Bollnäs Kommun.

Jag lider med alla vikarier som behandlas sämre än boskap. Samtidigt undrar man vad kostenheten tjänar på detta? Vill man inte ha kompetent personal, nöjda medarbetare som mår bra och trivs på jobbet? Nöjda arbetare höjer säkert klassen på maten.

PS. Det senaste är att ragga pensionärer som vikarier i stället för att anställa folk.

Gift med vikarie

Kost chefen svarar:

Självklart har inte kostenheten en egen tolkning av las. Att påstå något annat tyder på att insändaren saknar kunskap om våra rutiner. Våra rutiner för vikarieanskaffning är välkända hos alla tillsvidareanställda vilket är en förutsättning i en verksamhet där de 90 anställda är spridda på 30 olika arbetsplatser. Så här fungerar det hos oss:

Korta, tillfälliga vikariat ordnar köksansvariga själva utifrån de vikarielistor som finns i alla kök. På dessa listor finns framför allt de utbildade vikarier som också är välfungerande. Listorna utvärderas och uppdateras varje månad utifrån uppgifter från köken.

Om köken inte får tag i vikarie kontaktas centralt placerad vikariesamordnare. Vikariat över två veckor tillsätts centralt enligt las med lasad vikarie om sådan finns tillgänglig. Har man redan ett pågående längre vikariat finns man alltså inte tillgänglig för annat längre vikariat.

Vid långa, planerade ledigheter (till exempel föräldraledighet) annonseras alltid vikariatet i den interna Platsbolletinen där endast tillsvidareanställda i kommunen har rätt att söka.

Undantag från ovan beskrivna rutiner görs när det finns övertalig personal i kostenheten eller övrigt i kommunens verksamhet. Övertalig personal har alltid företräde till tillgängliga tjänster. Tjänsterna behöver då alltså inte heller annonseras ut internt.

Det vore spännande att ta del av fakta bakom insändarens påståenden om att vi skulle plocka bort de vikarier som närmar sig tillsvidareanställning. Faktum är att vi i det senaste året har tillsvidareanställt fem personer som har fått en så kallad 2:5 anställning, det vill säga personer som har arbetat 720 dagar under de senaste fem åren och på så sätt fått en fast anställning. Allt enligt las.

När det gäller påståendet om att vi raggar pensionärer, så är det ingen nyhet att pensionärer ibland vikarierar. Långt innan jag anställdes har det varit vanligt att pensionärer vikarierar tillfälligt om de har intresse av detta.

Carina Englund

kostchef

Facket svarar:

Om någon medlem anser att arbetsgivaren och i detta fall Bollnäs kommun bryter mot någon lag eller ett avtal så ska de självklart kontakta Kommunal. Vi går då tillsammans igenom medlemmens ärende och i de fall arbetsgivaren brutit mot lag eller avtal så vidtar vi de åtgärder som krävs.

Arbetsrätt är inte helt enkelt, men vi försöker alltid förklara för medlemmarna hur lag eller avtal fungerar och ska tolkas.

Om någon medlem anser vi inte gjort vad vi skulle i deras ärende så ber vi han/hon ta kontakt med oss.

Kommunal Gävleborg sektion 19

Christina Hildingsson

ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons