Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lång väntan för demenssjuka

Det finns i dag flera tusen personer i länet med någon form av demenssjukdom.

Annons

Merparten av de som drabbas är äldre men sjukdomen drabbar även yngre människor. Kommunerna har tillsammans med landstinget ansvar för de demenssjuka i vårt län. För personer som drabbas av demens är god vård och omsorg i såväl ordinärt som särskilt boende och en väl fungerande dagvård av central betydelse. Därför behöver fler distriktssköterskor inom primärvården erbjudas utbildning inom bland annat demensdiagnostik.

På flera håll i vårt län signaleras det om att demenssjuka inte får den vård de har rätt till på grund av bristande resurser, rutiner och kompetens. Dessutom finns det många äldre med demenssymptom som fortfarande inte har utretts eller diagnostiserats. De som ska diagnostisera demenssjukdom är läkarna, som även har ansvaret för patienten inom primärvården och på länets hälsocentraler. Att förvänta sig att en ensam läkare inom primärvården på egen hand ska hinna med att ta hand om alla patienter med demenssymtom är orimligt. Därför är det inte så underligt att det uppstår brister. Dessvärre har även vårdutbildningarna brister inom det geriatriska området vilket gör att en stor del av personalen saknar sådan kompetens. Med tanke undersköterskornas dagliga och nära kontakt med både anhörig och patient med demenssjuka så bör även dessa erbjudas geriatrisk utbildning.

I de nationella riktlinjerna för demensvård ingår en rad viktiga faktorer för att de demenssjuka ska få rätt vård. Det ska finnas särskilt boende, aktiviteter, fysisk träning, hjälpmedel samt anhörigstöd och handledning av personal. Det som inte riktlinjerna pekar ut är hur vi ska få fler läkare och sköterskor att studera geriatrik. Hur ska vi kunna fullfölja de nationella riktlinjerna och garantera våra länsbor en god vård om det inte finns tillräckligt med läkare och sköterskor som känner igen tecken på demens? Här har landstinget Gävleborg en uppgift att lösa.

Samverkan Gävleborg (M, FP, SVP och KD) besökte för några veckor sedan demensteamet i Gävle kommun på Flemminggatan. Där finns boendeenheter för både äldre och lite yngre med demensproblematik. Personalen jobbar utifrån en viktig vårdfilosofi som stämmer väl överens med vårt synsätt på värdig vård för demenssjuka.

För att värna om medborgarnas hälsa och välmående är det viktigt för oss inom Samverkan Gävleborg att demensvården blir bra. Detta klarar vi inte utan ett gott samarbete mellan landstinget och länets kommuner och att fler erbjuds möjlighet till utbildning i geriatrik och demensvård.

Patrik Stenvard (M), Agneta Wagner (M), Carina Östansjö (FP), Stig Zettlin (SVP), Ingemar Kalén (KD)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons