Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstinget behöver starka kulturpolitiker

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet utan att behöva känna sig ifrågasatt av en elitistisk kulturvänster.

Annons

Landstinget kommer att behöva starka kulturpolitiker i framtiden. Den nya kulturpropositionen Tid för kultur ställer två viktiga frågor: Hur ska vi öka regionernas betydelse? och Hur ska vi ta ett större helhetsansvar för den regionala kulturen?

Den förra kulturpropositionen från 1974 stakade ut vägen mot en vänsterpräglad likriktning av kulturen i hela riket, som ibland har kallats den sista stenen i folkhemsbygget. Dåvarande regering ville skapa en nationell infrastruktur för kultur med länsteatrar, regionmusik, länsmuseer, med följd att de kulturyttringar som inte passade in i ramarna ofta kom i kläm och fick leva under tuffa ekonomiska villkor.

Den nya kulturpolitiken som alliansregeringen lanserar är mer dynamisk och präglas av större helhetssyn. Ett viktigt inslag i den nya kulturpropositionen är portföljmodellen. Regeringen skriver i sin proposition att syftet med portföljmodellen är att ge flexibilitet och att vitalisera kulturpolitiken för att få in kulturen i fler samhällssektorer.

Det är portföljmodellen som gör att politiken får ökad betydelse. Vi landstingspolitiker får ett ökat ansvar för att fördjupa, öka och bredda kulturen i Gävleborgsregionen. Kulturen kommer att bli ett kärnområde inom landstinget och det kommer att ställas stora krav på oss landstingspolitiker. Kulturen med sina många uttrycksformer, har ju ett egenvärde som vi måste förvalta.

All kultur är inte offentligt finansierad. Som landstingspolitiker måste vi även se, uppmuntra och stödja den kultur som lever ett eget liv i skymundan av nuvarande bidragssystem. I förhandlingar med staten måste vi frigöra resurser också för de kulturyttringarna som bygger på det ideella bildningsengagemanget.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet utan att behöva känna sig ifrågasatt av en elitistisk kulturvänster. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Vi kristdemokrater vill:

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Kulturens betydelse för folkhälsan ska uppmärksammas liksom kulturens betydelse för folkbildningen. Statens grepp om kulturen försvagas när regionerna ute i landet får bestämma mer själva och ta ett större ansvar för den regionala kulturen. Vi kristdemokrater i landstinget är beredda att ta detta ansvar.

Ingemar Kalén (KD)

oppositionsråd

Kent Sjöberg (KD)

ombudsman

Gunnar Canslätt (KD)

Marianne Nygren (KD)

Anders Bergsten (KD)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons