Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landsbygdsutveckling i praktiken

Målet för landsbygdspolitiken måste vara en befolkad, livskraftig landsbygd. Hela Sverige, och Hälsingland, ska leva.

Annons

Vi får då ett robust samhälle som klarar påfrestningar av olika slag, som till exempel knapphet på energi och klimatförändringens påverkan på oss alla.

Landsbygdspolitiken, såväl i Sverige som i hela Europeiska Unionen, måste bidra till ett decentraliserat samhälle, med stärkta kommuner och ett starkt lokalt föreningsliv. Ett starkt civilsamhälle med aktiva och kompetenta människor ska vara ett mål.

En bättre integrerad landsbygdspolitik måste utvecklas. Jordbruket är en viktig del, men miljöåtgärder och åtgärder inom andra områden, som service, infrastruktur och kommunikationer måste ges större tyngd och ägnas mer intresse från politiskt håll.

Ett helhetsperspektiv i politiken är helt nödvändigt. På lokal nivå hanteras redan helheten via de lokala utvecklingsgrupperna.

Leadermetoden med trepartnerskapet mellan offentliga, privata och ideella aktörer ska vidareutvecklas och bör ges ytterligare resurser.

Enklare regler är en förutsättning för att mindre aktörer och projektägare ska kunna göra sig gällande. En bättre lokal allmänrådgivning är en viktig del.

Byautveckling måste prioriteras högt och ha rejäla resurser till förfogande. Resurser antingen i Leader eller i kommunala ramprogram för landsbygdsutveckling. Detta har hittills nått stora framgångar i Hälsingland.

Partnerskapen på olika nivåer ska förstärkas och ges inflytande i hela processen från programskrivning till styrning och uppföljning. Ideell sektor och lokala utvecklingsgrupper måste finnas med, de som arbetar i verkligheten och har helhetssynen.

Landsbygdsprogrammet måste bättre kopplas till andra program och fonder. Systemet får inte befästa en olycklig stuprörspolitik. Det är hängrännans ideologi som måste råda!

Kenneth Nilshem

ordförande Leader Hälsingebygden

styrelseledamot Hela Sverige ska leva

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons