Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lahenkorva borde veta bättre

Jan Lahenkorva, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, anser i en artikel i Ljusnan den 24 juni att det saknas politiker med djupare erfarenhet och kompetens om skolfrågor i kommunens yttersta ledning.

Detta uttalande är anmärkningsvärt.

Annons

Jan Lahenkorva sitter i kommunens yttersta ledning som ordförande i BUN, ledamot av kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot av kommunledningsgruppen och ledamot av ordförandegruppen.

Jan Lahenkorva är nu inne på sitt tredje år som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Han om någon borde ha haft möjlighet att utarbeta en långsiktig strategi för skolan i vår kommun. Om inte våra skolpolitiker ska jobba fram en långsiktig strategi för skolan, vem ska då göra det?

Kommunstyrelsen har under de senaste åren ägnat stor kraft åt att hjälpa BUN.

Kommunen har infört möjligheten för personal att sluta sin anställning några år tidigare. Detta har reducerat kostnaden för BUN med cirka 19 miljoner kronor per år, kommunen avskrev BUN:s underskott 2009 med 16,6 miljoner, kommunen medgav ett ramöverskridande med 14,8 miljoner 2010, kommunen har inrättat "vacansum" för att underlätta för BUN att frigöra övertalig lokalyta, avsatt medel för omstruktureringskostnader på 8 miljoner samt medverkat till att personella resurser från kommunstyrelsen hjälpt BUN när det gäller fastigheter och ekonomi.

Om inte barn- och utbildningsnämnden klarar sitt uppdrag inom befintliga ramar så måste de återkomma till kommunfullmäktige och tala om att de inte klarar sitt uppdrag för att kommunfullmäktige ska få en möjlighet att korrigera det som gått snett.

Det kan vara så att kommunfullmäktige gett BUN för snäva ekonomiska ramar för sitt uppdrag, det kan också vara som Jan Lahenkorva uttalat vid ett flertal tillfällen i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och till kommunens revisorer att BUN behöver inte mer pengar utan att det nu handlar om att anpassa organisationen till det sjunkande elevantal vi står inför i Bollnäs.

Vad som är rätt eller fel får vi diskutera vid kommande kommunfullmäktige, men min bestämda uppfattning är att det inte är brist på kompetensen när det gäller skolfrågor allra helst utifrån att Jan Lahenkorva själv sitter i kommunledningen.

Olle Nilsson Sträng

ordförande kommunstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons