Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lägre pris med konkurrens

Under åren 2005 till 2008 har Ljusdals kommuns kostnader för vinterväghållning varit 45 procent till 125 procent högre än snittet i jämförbara kommuner. Detta har lett till att underhållet av gator och vägar blivit mycket eftersatt.

Annons

Svar till Folke Andersson (22/4).

Vi har i dag en fungerande verksamhet på gata/park, precis som Folke säger, men till vilket pris? Ska vi låta annat underhåll stå tillbaka, exempelvis beläggningen av våra gator, för att behålla en verksamhet inom gata som enligt utredningen visat sig vara otroligt dyr? Vad säger våra medborgare om det?

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade utreda VA/gata/park-verksamheterna för att se hur effektivt organisationen arbetar i jämförelse med andra kommuner.

Av rapporten framgår bland annat att gatuverksamhetens totala driftskostnad per meter vida överstiger jämförbara kommuners kostnader.

Om Ljusdal haft samma kostnad, kronor per meter, som genomsnittskommunen, så hade utgiften för 2009 varit 3,1 miljoner kronor lägre än utfallet. Under åren 2005 till 2008 har Ljusdals kommuns kostnader för vinterväghållning varit 45 procent till 125 procent högre än snittet i jämförbara kommuner.

Detta har lett till att underhållet av gator och vägar blivit mycket eftersatt.

Budgeten för underhåll bör motsvara kostnaden för beläggning av 3 procent den totala belagda ytan, vår andel av beläggningsytan är 0,3 procent.

Vad Ljusdals kommun måste göra, är att se om vi kan sänka kostnaden via konkurrensutsättning. Under 2009 antog kommunfullmäktige en konkurrenspolicy, det dokumentet är ett kommunalrättsligt bindande styrdokument för samtliga nämnder. Inriktningen är att all kommunal verksamhet, undantag myndighetsutövning, bör konkurrensutsättas.

Konkurrensutsättning är en metod för att pröva om andra än kommunen kan driva en helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet.

John Nyman (C) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Maj Britt Tönners (C) ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons