Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lagen har gått på pumpen

Det finns en risk att den så kallade pumplagen kan leda till att fler tankställen på landsbygden hotas av nedläggning. Alliansen i trafikutskottet föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den ska se över lagens konsekvenser.

Annons

Det finns en risk att den så kallade pumplagen kan leda till att fler tankställen på landsbygden hotas av nedläggning. Alliansen i trafikutskottet föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den ska se över lagens konsekvenser.

I Alliansens transportpolitik sätts människan i centrum och transportsystemet utvecklas så att det ger goda förutsättningar för tillväxt och företagande i hela landet. Syftet med pumplagen var att ge invånare på landsbygden samma möjligheter till förnyelsebara bränslen som i storstaden. Något som ligger väl i linje med de incitament som Regeringen skapat för att stödja omställningen till mer förnybara energislag och minska beroendet av fossila bränslen, detta bland annat genom miljöbilspremien.

Så långt så gott, men Alliansen i trafikutskottet oroas av signalerna att vissa mindre tankställen kan ha betydande svårigheter att få lönsamhet i de investeringar som krävs för att tillhandahålla förnybara drivmedel.

Det skulle vara olyckligt om små tankställen tvingades till nedläggning på grund av pumplagen, något som skulle kunna få större konsekvenser än bara drivmedelsförsörjningen då den mindre ortens enda serviceinrättning skulle kunna försvinna. De dispensmöjligheter som idag finns är begränsade avseende både tid och omfattning. Förvaltningsrätten i Falun har nyligen visat på brister avseende rimligheten i aktuell tidsbegränsning och har beviljat längre dispenser.

För att skapa hållbar utveckling och tillväxt på landsbygden krävs en bra tillgänglighet på drivmedel. Under senare år har det skett stora förändringar på drivmedelsmarknaden.

De stora olje- och bensinbolagen har successivt avvecklat sin verksamhet på landsbygden och de små drivmedelsåterförsäljarna får ta på sig ansvaret att sköta drivmedelsförsörjningen. En bra tillgänglighet till drivmedel är en förutsättning för en levande landsbygd. Det handlar inte bara om den enskilde bilistens bränsleförsörjning utan också om att tillgången på drivmedel är viktigt för utvecklingen och tillväxten på landsbygden. Många små företag är beroende av drivmedel för sina verksamheter, särskilt viktigt är det för jordbruket och besöksnäringen. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är miljön, där syftet med pumplagen har varit att öka tillgängligheten på förnybara bränslen. Eventuella nedläggningar innebär längre transporter och skulle därav motverka regeringens miljöambition.

Alliansen i trafikutskottet föreslår nu att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att den bör se över konsekvenserna av pumplagen på mindre tankställen i glesbygd. När detta görs bör även en översyn av de tidsbegränsade dispenserna ske.

Margareta B Kjellin (M),

Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé (M),

Riksdagsledamot Gävleborgs län

Jan-Evert Rådhström (M)

Vice ordförande riksdagens trafikutskott

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons