Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lagen gäller för skolskjutsar – även i Bollnäs kommun

Angående Magnus Demervalls krönika den 2 september behövs några förtydliganden och kommentarer gällande skolskjuts, skriver Kristoffer Lindberg (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs kommun.

Annons

För det första är kommunen nu uppmärksammad på att riktlinjerna på hemsidan inte uppdaterats med rätt läsår i rubriken. Felet i rubriken är rättat och sidan är omarbetad med länkar till både tidigare och nu gällande riktlinjer.

Läs även: Så försöker kommunen knäcka friskolan i byn – de tar bort skolskjutsen

Vidare så finns den öppna skolskjutslinjen kvar i Segersta även under detta läsår, vilket framgick i Ljusnan den 17 augusti. Linjen trafikerar sträckan Norrbyn-Segersta-Bollnäs, Bollnäs-Segersta-Norrbyn.

Kommuners skyldigheter angående skolskjutsar regleras i skollagen. Bollnäs kommuns skolskjutsriktlinjer utgår helt ifrån skollagen, vilket innebär att elever i grundskola har rätt till skolskjuts till den skola kommunen anvisar (placeringsskola). Detta förutsatt att eleven uppfyller kilometergränsen för skolskjuts, eller annan särskild omständighet.

Det är sedan helt fritt att välja en annan skola, kommunal eller fristående, än sin placeringsskola om man så önskar. Däremot gäller då inte rätten till skolskjuts om eleven valt att gå i en annan skola än sin placeringsskola. En elev kan efter ansökan få skolskjuts även vid val av en annan skola, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

En ny upphandling som omfattar skolskjuts i Bollnäs kommun har gjorts eftersom den förra upphandlingen löpt ut. Skolskjuts till elever vid val av annan skola än placeringsskolan ingår inte i upphandlingen, vilket det heller inte gjort tidigare år.

Under de 2 år som Segersta skola funnits i privat regi har vetskapen om förändringen som kommer ske när det gamla avtalet upphör varit känd för skolan.

För Segersta skola har den nya upphandlingen inneburit förändringar och detta har även skolan fått information om i mars 2016. Vid denna typ av förändringar har information skickats till berörda rektorer som i sin tur har informerat vårdnadshavarna. Men min uppfattning är ändå att i detta fall skulle kommunen kunnat informera bättre, något vi tar till oss.

Elever som har behov av skolskjuts kan ansöka som tidigare och ansökan behandlas och bedöms individuellt för att se om skolskjuts kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

En helt enig barn- och utbildningsnämnd reviderade riktlinjer för skolskjutsar den 10 maj 2016. Bollnäs kommun har inte smugit igenom några förändringar i dessa. Riktlinjerna är i stort sett oförändrade sedan 2009, med endast mindre justeringar. Revideringen förändrade alltså inte reglerna för skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, dessa har varit detsamma i 7 år.

Det kan meddelas att nämnden nu (den 6 september) gett förvaltningen i uppdrag att utreda de organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna det skulle innebära att erbjuda skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade. Någonting som i så fall skulle gälla alla elever i kommunen oavsett var de bor. När förvaltningen presenterat sin utredning så är det upp till politiken att i så fall prioritera detta i budgetarbetet.

Varken kommunledningen eller oppositionen i Bollnäs kommun har någon som helst ambition eller vilja att knäcka några friskolor.

Kristoffer Lindberg (S)

ordförande barn- och utbildningsnämnden

Bollnäs kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons