Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kunskapslyft som skulle rädda liv

/
  • Kunskaper i att ge första hjälpen till personer med akuta psykiska problem är dessvärre generellt sett väldigt låga, skriver Leslie Öqvist.

Kunskaper i att ge första hjälpen till personer med akuta psykiska problem är dessvärre generellt sett väldigt låga, skriver Leslie Öqvist, ordförande för POSOM.

Annons

Enligt den senaste nationella folkhälsoenkäten har cirka sex procent av dina vuxna vänner eller bekanta självmordstankar, cirka 17 procent lider av nedsatt psykiskt välbefinnande och 47 procent besväras av trötthet vanligen på grund av sömnsvårigheter och ångest.

För många är statistiken över psykisk ohälsa sannolikt överraskande vilket kan bero på att psykisk ohälsa under lång tid varit ett skambelagt samtalsämne som varit enkelt och socialt accepterat att undvika.

Problemen med psykisk ohälsa har glädjande nog minskat något under det senaste decenniet och en av förklaringarna är att vi i större utsträckning än tidigare vågar prata om psykisk hälsa eller ohälsa. Ju fler som delar med sig av erfarenheter och kunskap – desto lättare blir det för politiker, myndigheter, landstingen, arbetsgivare, föreningar och enskilda att förbättra för de medmänniskor som lever med psykisk ohälsa.

När någon drabbas av en olyckshändelse och får akuta livshotande fysiska skador är det många i samhället som kan ge första hjälpen. Skolan, föreningar, arbetsplatser och försvaret har genom utbildning i ämnet bidragit till att många i samhället har fått bra grundläggande kunskaper i första hjälpen.

Kunskaper i att ge första hjälpen till personer med akuta psykiska problem är dessvärre generellt sett väldigt låga vilket är en orsak till att många tittar bort och hoppas att någon annan – exempelvis polisen eller landets enda psykiatriska akutbil, som finns i Stockholm, ska hjälpa den drabbade. Eftersom någon annan allt för ofta inte hinner fram i tid för att rädda personer med akut psykisk ohälsa så förlorar vi i Sverige varje år över 1 500 personer genom självmord. Det är över fem gånger fler än de som omkommer i trafikolyckor.

Detta leder oss in på frågan hur väl förberedd är du personligen, dina vänner eller medarbetare på att ge första hjälpen till en medmänniska som hamnat i en omöjlig situation, är helt utmattad, alldeles ensam eller har gett upp och lämnar uppgifter som tyder på risk för suicid? Vad säger du? Vad gör du? Eftersom polis eller akutvården i många fall inte hinner fram i tid finns det behov av att förnya den vanliga första hjälpen utbildningen så att gemene man får kunskaper om hur man akut stödjer en person med psykisk ohälsa. Detta för att vi bättre ska kunna hjälpa personer med självmordsbeteende att inte ska skada sig och att bistå den drabbade med att få professionell hjälp.

Kunskap inom området behövs och är grundläggande för att människor ska våga hjälpa personer med akut psykisk ohälsa och jag föreslår därför att Regeringen ska ge Folkhälsomyndigheten resurser och ett uppdrag att öka kunskapen om livräddning vid akut psykisk ohälsa.

Leslie Öqvist

ordförande Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons