Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ks en onödig transportsträcka?

Härom veckan tog kommunstyrelsen sitt förslag till ny översiktsplan för Ljusdals kommun. Planen ska fastställas i fullmäktige på måndag. Kommunen har jobbat med detta dokument i många år, alltför många.

Annons

Härom veckan tog kommunstyrelsen sitt förslag till ny översiktsplan för Ljusdals kommun. Planen ska fastställas i fullmäktige på måndag. Kommunen har jobbat med detta dokument i många år, alltför många, eftersom det kan fungera som ett mycket viktigt styrdokument för framtida planering.

Det finns mycket att anföra om planen. Diffus, naiv, inkonsekvent etcetera. Men det är inte det jag tänkte ta upp. I arbetet med planen har den skickats på remiss till partierna. Miljöpartiet har av någon anledning inte svarat. Själv har jag inte heller agerat för att lämna in ett remissvar. Därför kan jag förstå den frustration som politiker i kommunstyrelsen upplevde när jag la 17 yrkanden i det ärendet, trots att jag aviserade mina åsikter en månad tidigare. Men sättet som denna frustration hanterats måste jag ställa frågor om.

Politikerna från C och S valde att avslå alla yrkanden (med ett undantag för en centerpartist). Politiker från de övriga partierna prövade mina förslag och röstade för eller mot enligt hur de tyckte att de var. Jag tror att flera förslag från min sida skulle ha bejakats om de hade kommit in under remisstiden. Därmed föll alla mina yrkanden.

Bland mina förslag fanns kontroversiella frågor med entydigt grön profil som att strandskydd är till för att värna naturen och människors tillgänglighet till den. Intressen som vill ha strandskyddet upphävt går utöver långsiktiga intressen och skadar ortens attraktionskraft i ett framsynt perspektiv och bör därför inte främjas. Eller att alla barn och ungdomar, som så önskar, bör beredas plats i den kommunala musikskolan. I dessa frågor kanske inte alla håller med och jag väntade mig inte heller ett stort stöd.

Men jag hade också enkla och okontroversiella yrkanden som exempelvis kollektivtrafiken ska övergå till klimatsmarta lösningar och ta allt större andel av trafikarbetet. Eller att inte mängden av det miljöfarliga avfallet som samlas in ska öka utan att andelen ska öka. Man vill väl att det ska bli allt mindre miljöfarligt avfall som kommer i omlopp?

Jag drar slutsatsen att S och C ansåg att arbetsron var viktigare än själva politiken när de avslog rubbet. Det är inte bra. Att ärenden passerar tjänstemannaberedning, presidieberedning, allmänt utskott, kommunstyrelse och kanske också fullmäktige utan att något nytt ska få tillföras! Mycket skrik för lite ull!

Även betydelsefulla yrkanden blev på detta sätt oprövade, som att Ljusdals kommun avser att använda sitt kommunala veto mot alla former av uranbrytning och tänker motverka även letning efter uran i kommunen.

Ska man lägga ner kommunstyrelsen eller ska S och C ta sig an uppgiften med öppnare sinnen? Det finns tid för begrundan fram till fullmäktige.

László Gönczi

ks-ledamot på MP-mandat

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons