Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kraftbolag tar dåligt ansvar

Kunskapsbrist och inskränkt perspektiv hos ledningen i Elektra.

Annons

Jag skrev följande brev till Elektra."Jag är boende i Hälsingland intill Voxnan. För mig betyder livsmiljön oerhört mycket. Däri ingår levande vattendrag med ett intakt ekosystem. Exploateringen av vattendragen har varit förödande för vattenmiljön. För att värva mig som kund vill jag veta vad Ni har för planer för att i den påtalade upprustningen tillgodose miljöns krav. Kommer ni att installera fingaller vid turbinerna, bygga omlöp/vandringsvägar vid dammar och kraftstationer? Ett företag som intresserar sig för en hållbar utveckling inkluderar också den ekologiska dimensionen i sin verksamhet. Har Elektra ett sådant intresse?"

Vd Jan Delin lämnar följande svar:” Våra kraftverk rustas inte för att klara vattendirektivet direkt.” ”en upprustning inom väggarna på stationerna vilket innebär att vi förnyar de aktiva delarna i produktionen och ser till att inga oljor, som kan hamna i vattnet, används i turbiner och styraggregat. Vi använder istället vatten i våra lager och turbiner för smörjningen. Vi byter också till fingaller vid intagen på några av våra stationer.” ”att ha så bra produktionsmiljö som det går att få rent tekniskt” ”Vi planerar i dag inte att bygga några nya omlöp/vandringsvägar vid våra stationer. I centrala Edsbyn har vi ett naturligt omlöp via Öjebäcken. Eftersom våra kraftverk ligger en bra bit upp efter Voxnan så ser vi inte i dagsläget någon vits med att bygga nya omlöp eftersom det finns fler kraftverk nedströms som intetgör möjligheten för vandring.”

Vd Jan Delin avslöjar med sitt svar en anmärkningsvärld brist på kunskap och insikt i vattnets många funktioner i naturen och för samhället. Kunskaper som borde utgöra krav på den som bedriver vattenverksamhet. Vattendragen finns inte i naturen enbart för att tillgodose kraftbolagens inskränkta produktionsbehov och i några fall fullständigt ohämmade girighet.

De samlade konsekvenserna av vårt ingripande i landskapets hydrologi har varit förödande. Enligt FN:s Millennierapport minskade sötvattenarterna med 50 procent mellan åren 1970 och 2000. I de av kraftbolagen totalskadade strömsträckorna har lokala stammar av lax och öring utrotats. Ålen befinner sig på utrotningens gräns. Utarmningen av det biologiska livet i våra vattendrag har lett till försämrad vattenkvalitet och betydande förluster av ekosystemtjänster vars värde vi inte ens uppskattar och väger in i bedömningen av bedriven vattenverksamhet. Dags att reagera mot hänsynslösa kraftbolag.

Per-Olov Åberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons