Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunens vägval för vindkraft

Är kommunen beredd att rasera 50 års uppbyggnad av värdefulla fritidsområden, där helt privata investeringar i mark och byggnader i kustnära områden förstörs genom skattesubventionerade industrietableringar?

Annons

En fortsatt utbyggnad av vindkraft i området mellan Vårdkasberget och Håcksta innebär i alla avseenden, att boende i form av såväl permanent- som fritidsboende påverkas av industribuller och störande ljusskiftningar i form av så kallat blink från vindkraftverken.

Under cirka 50 år har närmare 300 fritidsfastigheter, med kommunens goda minne, etablerats i området Dressviken, Lakbäck och Storsand. I inget fall, ej heller under senare år, har kommunen i förutsättningen för etableringarna, aviserat att en lokalisering av kommersiell vindkraftsproduktion skulle komma att ske i närheten av detta område. I bedömningen inför alla dessa privata investeringar har varje beslut fattats i förvissningen att kommunen noggrant har utvalt dessa områden för sitt speciella ändamål – fritid och rekreation. Vissa delar av dessa områden har också definierats som kustnära kulturbygd med gamla fiskelägen som ursprung.

Är kommunen beredd att rasera 50 års uppbyggnad av värdefulla fritidsområden, där helt privata investeringar i mark och byggnader i kustnära områden förstörs genom skattesubventionerade industrietableringar? Förtroendet för kommunen riskerar att skadas på ett för alla parter negativt sätt.

Kortsiktiga politiskt korrekta beslut kan få långsiktigt mycket skadliga näringsgeografiska effekter. Det går helt enkelt inte att lita på kommunen, varför fortsatta privata investeringar ej är möjliga i konkurrens med andra kommuner. Hudiksvalls kommun skulle alltså komma att devalvera sin egen konkurrenskraft.

Det har också framkommit uppgifter på senare tid, som dessutom visar att Gävleborgs län och kommunerna i Hälsingland med redan planerad utbyggnad av vindkraft kraftigt överstiger länets relativa andel av den totala nationella marknaden. Länets kommuner har därmed tagit sitt politiska ansvar i den nuvarande regeringens klimat- och energipolitik med cirka 500 procents marginal (5 gånger riksgenomsnittet).

Vad är alternativet? Att visa ödmjukhet och respekt för kommunens invånare och skattebetalare. Den tidigare bristfälliga handläggningen av planeringen av de nuvarande fem vindkraftverken i Håcksta bör således bli en parentes. Om alla goda krafter och intressenter av kommunens attraktionskraft bidrar till en klok fortsatt hantering av framtida vindkraftsetablering i landskapet blir alla vinnare. Beakta helheten och se till att redan gjorda investeringar och naturvärden inte reduceras i värde och attraktionskraft. Ta vara på kommunens värden till gagn för fritid, rekreation och turism med möjligheter att attrahera nya invånare till en attraktiv miljö- och landskapsbild.

Storsands Samfällighetsförening

John-Bertil Eriksson

ordförande

Lakbäcks Samfällighetsförening

Yngve Fors

ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons